Loonaanpassingen juni 2017

Op deze pagina:

  PC Activiteit Aanpassing

  100

  Aanvullende paritair comité voor de werklieden

  + 2% op de minimumlonen (index)

  101

  Nationale gemengde mijncommissie

  + 2% (index)

  102.01

  Hardsteen- & kalksteengroeven in de provincie Henegouwen

  + 1% (index)

  102.04

  Zandsteen- & kwartsietgroeven, uitgezonderd de kwartsietgroeven in de provincie Waals-Brabant

  + 1% (index)

  102.04.1

  Zandsteen- & kwartsietgroeven in de provincie Luik

  + 1% (index)

  102.07

  Kalksteengroeven, cementfabrieken & kalkovens in het arrondissement Doornik

  + 1% (index)

  106.01

  Cementfabrieken

  + 0,1844% op de minimumlonen (index)

  113.04

  Pannenbakkerijen

  + 0,16 EUR (cao 09.05.17)

  114

  Steenbakkerij

  + 0,5% (index) & + 0,16 EUR (cao 16.05.17)

  117

  Petroleumnijverheid & -handel

  + 0,1844% op de minimumlonen (index)

  127

  Handel in brandstoffen

  + 2% (index)

  140.02

  Taxiondernemingen & verhuur van voertuigen (enkel garagepersoneel)

  + 2% (index)

  140.02

  Taxiondernemingen (enkel GMMI)

  + 2% (index)

  140.03

  Wegvervoer & logistiek voor rekening van derden

  + 1,1% (cao 20.04.17)

  205

  Bedienden van de steenkolenmijnen

  + 2% op de minimumlonen (index)

  302

  Horeca (enkel flexi-loon)

  + 2% (index)

  310

  Banken (enkel studentenlonen)

  + 2% op de minimumlonen (index)

  311

  Grote kleinhandelszaken

  + 2% (index)

  315.01

  Technisch onderhoud, bijstand & opleiding in de luchtvaartsector

  + 2% (index)

  324

  Diamantnijverheid & -handel (vanaf 05.06.17)

  + 2% (index)

  326

  Gas- & elektriciteitsbedrijf

  + 0,1844% op de minimumlonen (index)

  327

  Beschutte werkplaatsen & sociale werkplaatsen (doelgroepwerknemers met GMMI)

  + 2% (index)

  327.01

  Beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap

  + 2% (index)

  327.01

  Sociale werkplaatsen gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap

  + 2% (index)

  327.02

  Beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Franse Gemeenschapscommissie

  + 2% (index)

  327.03

  Beschutte werkplaatsen van het Waalse Gewest & de Duitstalige Gemeenschap

  + 2% (index)

  330

  Gezondheidsinrichtingen & -diensten (enkel GMMI)

  + 2% (index)

  330.01.1

  Ziekenhuizen & PVT’s

  + 2% (index)

  330.01.2

  Rustoorden & RVT’s

  + 2% (index)

  330.01.3

  Thuisverpleging

  + 2% (index)

  330.01.4

  Revalidatiecentra

  + 2% (index)

  330.01.5

  Restsectoren Federaal akkoord

  + 2% (index)

  330.02

  Bicommunautaire instellingen

  + 2% (index)

  330.04

  Residuaire instellingen

  + 2% (index)

  331

  Vlaamse welzijns- & gezondheidssector (instellingen zonder eigen cao)

  + 2% (index)

  332

  Franstalige & Duitstalige welzijns- & gezondheidssector

  + 2% (index)

  332.01

  Opvang van kinderen in de Franstalige & Duitstalige sectoren

  + 2% (index)

  332.02

  Overige Franstalige & Duitstalige sectoren

  + 2% (index)

  334

  Openbare loterijen (enkel GMMI)

  + 2% (index)

  335

  Dienstverlening & ondersteuning bedrijfsleven & zelfstandigen (enkel GMMI)

  + 2% (index)

  336

  Vrije beroepen

  + 2% op de minimumlonen (index)

  339

  Erkende maatschappijen voor sociale huisvesting (enkel GMMI)

  + 2% (index)

  Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
  Of zoek uw secretariaat via de kaart