Loonaanpassingen juni 2022

Op deze pagina:

  Loonaanpassingen per paritair comité op 1 juni 2022:

  PC Activiteit Aanpassing

  102.02

  PARITAIR SUBCOMITE VOOR HET BEDRIJF DER HARDSTEENGROEVEN EN DER GROEVEN VAN UIT TE HOUWEN KALKSTEEN IN DE PROVINCIES LUIK EN NAMEN

  + 1% (index)

  102.03

  PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE PORFIERGROEVEN IN DE PROVINCIES WAALS-BRABANT EN HENEGOUWEN EN DE KWARTSIETGROEVEN IN DE PROVINCIE WAALS-BRABANT

  + 1% (index)

  102.05

  PARITAIR SUBCOMITE VOOR HET BEDRIJF DER PORSELEINAARDE- EN ZANDGROEVEN WELKE IN OPENLUCHT GEEXPLOITEERD WORDEN IN DE PROVINCIES WAALS-BRABANT, HENEGOUWEN, LUIK, LUXEMBURG EN NAMEN

  + 1% (index)

  102.06

  PARITAIR SUBCOMITE VOOR HET BEDRIJF DER GRINT- EN ZANDGROEVEN WELKE IN OPENLUCHT GEEXPLOITEERD WORDEN IN DE PROVINCIES ANTWERPEN, WEST-VLAANDEREN, OOST-VLAANDEREN, LIMBURG EN VLAAMS-BRABANT

  + 2% (index)

  102.08

  PARITAIR SUBCOMITE VOOR HET BEDRIJF DER MARMERGROEVEN EN -ZAGERIJEN OP HET GEHELE GRONDGEBIED VAN HET RIJK

  + 1% (index)

  102.11

  PARITAIR SUBCOMITE VOOR HET BEDRIJF DER LEISTEENGROEVEN, COTICULEGROEVEN EN GROEVEN VAN SLIJPSTEEN VOOR SCHEERMESSEN IN DE PROVINCIES WAALS-BRABANT, HENEGOUWEN, LUIK, LUXEMBURG EN NAMEN

  + 1% (index)

  106.01

  PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE CEMENTFABRIEKEN

  + 0,4291 % (index)

  Vanaf de eerste dag van de eerste betaalperiode van juni 2022

  113.00

  PARITAIR COMITE VOOR HET CERAMIEKBEDRIJF

  + 2% (index)

  114.00

  PARITAIR COMITE VOOR DE STEENBAKKERIJ

  + 0,50% (index)

  117.00

  PARITAIR COMITE VOOR DE PETROLEUMNIJVERHEID EN -HANDEL

  + 0,4291 % (index)

  140.00

  PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK

  + 2% (index)

  (niet voor de taxidiensten)

  140.01

  PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE AUTOBUSSEN EN AUTOCARS

  + 2% (index)

  (niet voor het garagepersoneel)

  152.01

  PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE GESUBSIDIEERDE INRICHTINGEN VAN HET VRIJ ONDERWIJS VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

  + 2% (index)

  152.02

  PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE GESUBSIDIEERDE INRICHTINGEN VAN HET VRIJ ONDERWIJS VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP EN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP

  + 2% (index)

  202.00

  PARITAIR COMITE VOOR DE BEDIENDEN UIT DE KLEINHANDEL IN VOEDINGSWAREN

  + 1% (index)

  203.00

  PARITAIR COMITE VOOR DE BEDIENDEN UIT DE HARDSTEENGROEVEN

  Aanpassing schaallonen vanaf 01/01/21 ingevolge CAO 03.03.2022 (afrondingsverschillen)

  225.00

  PARITAIR COMITE VOOR DE BEDIENDEN VAN DE INRICHTINGEN VAN HET GESUBSIDIEERD VRIJ ONDERWIJS

  + 2% (index)

  225.01

  PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE BEDIENDEN VAN DE INRICHTINGEN VAN HET GESUBSIDIEERD VRIJ ONDERWIJS VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

  + 2% (index)

  225.02

  PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE BEDIENDEN VAN DE INRICHTINGEN VAN HET GESUBSIDIEERD VRIJ ONDERWIJS VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP EN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP

  + 2% (index)

  227.00

  PARITAIR COMITE VOOR DE AUDIOVISUELE SECTOR

  + 2% (index)

  304.00

  PARITAIR COMITE VOOR HET VERMAKELIJKHEIDSBEDRIJF

  + 2% (index)

  311.00

  PARITAIR COMITE VOOR DE GROTE KLEINHANDELSZAKEN

  + 2% (index)

  313.00

  PARITAIR COMITE VOOR DE APOTHEKEN EN TARIFICATIEDIENSTEN

  + 2% (index)

  314.00

  PARITAIR COMITE VOOR HET KAPPERSBEDRIJF EN DE SCHOONHEIDSZORGEN

  + 0,2 %

  (CAO-verhoging  vanaf 01/05/22)

  315.02

  PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE LUCHTVAARTMAATSCHAPPIJEN

  + 2% (index)

  317.00

  PARITAIR COMITE VOOR DE BEWAKINGS- EN/OF TOEZICHTSDIENSTEN

  + 2% (index)

  318.01

  PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE DIENSTEN VOOR GEZINS- EN BEJAARDENHULP VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP, HET WAALSE GEWEST EN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP

  + 2% (index)

  318.02

  PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE DIENSTEN VOOR GEZINS- EN BEJAARDENHULP VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

  + 2% (index)

  319.00

  PARITAIR COMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN

  + 2% (index)

  319.01

  PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

  + 2% (index)

  319.02

  PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP, HET WAALSE GEWEST EN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP

  + 2% (index)

  322.01

  PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE ERKENDE ONDERNEMINGEN DIE BUURTWERKEN OF -DIENSTEN LEVEREN

  + 2% (index)

  326.00

  PARITAIR COMITE VOOR HET GAS- EN ELEKTRICITEITSBEDRIJF

  + 0,4291 % (index)

  329.00

  PARITAIR COMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR

  + 2% (index)

  329.01

  PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

  + 2% (index)

  329.02

  PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR VAN DE FRANSTALIGE EN DUITSTALIGE GEMEENSCHAP EN HET WAALSE GEWEST

  + 2% (index)

  329.03

  PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE FEDERALE EN BICOMMUNAUTAIRE SOCIO-CULTURELE ORGANISATIES

  + 2% (index)

  331.00

  PARITAIR COMITE VOOR DE VLAAMSE WELZIJNS- EN GEZONDHEIDSSECTOR

  + 2% (index)

  332.00

  PARITAIR COMITE VOOR DE FRANSTALIGE EN DUITSTALIGE WELZIJNS- EN GEZONDHEIDSSECTOR

  + 2% (index)

  337.00

  AANVULLEND PARITAIR COMITE VOOR DE NON-PROFITSECTOR

  + 2% (index)

  339.00

  PARITAIR COMITE VOOR DE ERKENDE MAATSCHAPPIJEN VOOR SOCIALE HUISVESTING

  + 2% (index)

  339.01

  PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE ERKENDE MAATSCHAPPIJEN VOOR SOCIALE HUISVESTING VAN HET VLAAMSE GEWEST

  + 2% (index)

  339.02

  PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE ERKENDE MAATSCHAPPIJEN VOOR SOCIALE HUISVESTING VAN HET WAALSE GEWEST

  + 2% (index)

  + 0,4% (CAO-verhoging vanaf 01/01/21)

  339.03

  PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE ERKENDE MAATSCHAPPIJEN VOOR SOCIALE HUISVESTING VAN HET BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJK GEWEST

  + 2% (index)

  Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
  Of zoek uw secretariaat via de kaart