Loonaanpassingen maart 2020

Op deze pagina:

  PC Activiteit Aanpassing

  100

  Aanvullend paritair comité voor werklieden

  + 2% op de minimumlonen (index)

  101

  Nationale gemengde mijncommissie

  + 2% (index)

  104

  Ijzernijverheid

  + 2% (index)

  106.01

  Cementfabrieken

  + 0,1962% op de minimumlonen (index)

  117

  Petroleumnijverheid & -handel

  + 0,1962% op de minimumlonen (index)

  140.02

  Taxi’s (garagepersoneel)

  + 2% (index)

  140.02

  Taxi’s (gewaarborgd loon)

  + 2% (index)

  205

  Bedienden van de steenkolenmijnen

  + 2% op de minimumlonen (index)

  210

  Bedienden van de Ijzernijverheid

  + 2% (index)

  211

  Bedienden uit de petroleumnijverheid & -handel

  + 2% (index)

  301

  Havenbedrijf (vanaf 07.03.20)

  + 1,6% op de basislonen (index)

  309

  Beursvennootschappen

  + 0,459% op de ervaringsbarema’s (index)

  310

  Banken

  + 0,459% op de ervaringsbarema’s (index)

  310

  Banken (enkel studenten)

  + 2% op de basislonen (index)

  311

  Grote kleinhandelszaken

  + 2% (index)

  315.01

  Technisch onderhoud, bijstand & opleiding

  + 2% (index)

  324

  Diamantnijverheid & -handel (vanaf 02.03.20)

  + 2% (index)

  326

  Gas- & elektriciteitsbedrijf

  + 0,1962% op de minimumlonen (index)

  327

  Beschutte werkplaatsen, sociale werkplaatsen & maatwerkbedrijven

  + 2% (index)

  327.01

  Vlaamse sector van de beschutte werkplaatsen, sociale werkplaatsen & maatwerkbedrijven

  + 2% (index)

  327.02

  Beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Franse Gemeenschapscommissie

  + 2% (index)

  327.03

  Beschutte werkplaatsen van het Waalse Gewest & van de Duitstalige Gemeenschap

  + 2% (index)

  330

  Gezondheidsinrichtingen & -diensten

  + 2% (index)

  330.01.1

  Privé-ziekenhuizen & PVT’s

  + 2% (index)

  330.01.2

  Rustoorden voor bejaarden, RVT’s & dagverzorgingscentra

  + 2% (index)

  330.01.3

  Thuisverpleging

  + 2% (index)

  330.01.4

  Revalidatiecentra

  + 2% (index)

  330.01.5

  Restsectoren

  + 2% (index)

  330.02

  Bicommunautaire instellingen

  + 2% (index)

  330.04

  Residuaire instellingen

  + 2% (index)

  331.01

  Vlaamse opvang van kinderen e.d.

  + 2% op het GMMI (index)

  331.02

  Vlaamse instellingen zonder cao

  + 2% (index)

  332

  Franstalige & Duitstalige welzijns- & gezondheidssector

  + 2% (index)

  332.01

  Franstalige & Duitstalige opvang van kinderen

  + 2% (index)

  334

  Openbare loterijen

  + 2% op het GMMI (index)

  335

  Dienstverlening & ondersteuning bedrijfsleven & zelfstandigen

  + 2% op het GMMI (index)

  336

  Vrije beroepen

  + 2% op de minimumlonen (index)

   

  Flexi-lonen

  + 2% (index)

   

  Sociale uitkeringen & GMMI

  + 2% (index)

  Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
  Of zoek uw secretariaat via de kaart