Loonaanpassingen mei 2011

Op deze pagina:

  P.C. ACTIVITEIT AANPASSING
   
  100 Aanvullend PC voor de werklieden + 2% op het GMMI (index)
  101 Nationale gemengde mijncommissie + 2% (index)
  102.01 Hardsteen- & kalksteengroeven in de provincie Henegouwen + 1% (index) & + 1% (vervroegde index : cao 06.06.11)
  102.04 Zandsteen- & kwartsietgroeven, uitgezonderd de kwartsietgroeven van de provincie Waals-Brabant + 1% (index)
  102.04.1 Zandsteengroeven in de provincie Luik + 1% (index)
  102.07 Kalksteengroeven & -ovens, cementfabrieken in het arrondissement Doornik + 1% (index)
  104 Ijzernijverheid + 2% (index)
  105 Non-ferro metalen + 2,83% (index)
  106.01 Cementfabrieken + 0,3750% op de minimumlonen (index)
  114 Steenbakkerij + 0,50% (index)
  115 Glasbedrijf + 2% (index)
  117 Petroleumnijverheid & -handel + 0,3750% op de minimumlonen (index)
  120.02 Vlasbereiding (vanaf 02.05.11) + 0,0372 EUR (index)
  127 Handel in brandstoffen + 2% (index)
  127.02 Handel in brandstoffen in de provincie Oost-Vlaanderen + 2% (index)
  139 Sleepdiensten verhoging minimumlonen met vaste bedragen (index)
  140.02 Taxi's (rijdend personeel) + 2% op het GMMI (index)
  140.02 Taxi's (garagepersoneel) + 2% (index)
  142.02 Terugwinning van lompen (vanaf 02.05.11) + 2% (index)
  147 Wapensmederij met de hand + 2% (index)
  148.05 Pelslooierijen + 0,0372 EUR (index)
  200 Aanvullend PC voor de bedienden (niet 218) + 2% op het GMMI (index)
  202 Bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren + 1% (index)
  205 Bedienden uit de steenkolenmijnen + 2% op de minimumlonen (index)
  210 Bedienden van de ijzernijverheid + 2% (index)
  216 Notarisbedienden + 1,07% (index)
  224 Bedienden van de non-ferro metalen + 2,83% op de minimumlonen (index)
  226 Bedienden uit de internationale handel, het vervoer & de logistiek + 1,4% (index)
  308 Maatschappijen voor hypothecaire leningen, sparen & kapitalisatie + 0,779% op de minimumlonen (index)
  309 Beursvennootschappen + 0,779% op de minimumlonen & het gelijk deel van de effectieve lonen (index)
  310 Banken + 0,779% op de minimumlonen (index)
  311 Grote kleinhandelszaken + 2% (index)
  324 Diamantnijverheid & -handel (vanaf 02.05.11) + 2% (index)
  326 Gas- & elektriciteitsbedrijf + 0,3750% op de minimumlonen (index)
  327 Beschutte werkplaatsen & sociale werkplaatsen + 2% (index)
  327.03 Beschutte werkplaatsen van het Waalse Gewest & de Duitstalige Gemeenschap + 2% (index)
  330 Gezondheidsinrichtingen & -diensten + 2% (index)
  330.01.1 Privé-ziekenhuizen & psychiatrische verzorgingstehuizen + 2% (index)
  330.01.2 Rustoorden voor bejaarden, rust- & verzorgingstehuizen & dagverzorgingscentra voor bejaarden + 2% (index)
  330.01.3 Thuisverpleging + 2% (index)
  330.01.4 Revalidatiecentra + 2% (index)
  330.01.5 Wijkgezondheidscentra + 2% (index)
  330.01.5 Diensten voor het bloed van het Rode Kruis + 2% (index)
  330.01.5 Restsectoren federaal akkoord + 2% (index)
  330.02 Bicommunautaire instellingen + 2% (index)
  330.04 Externe diensten voor preventie & bescherming op het werk + 2% (index)
  330.04 Residuaire instellingen + 2% (index)
  331 Vlaamse welzijns- & gezondheidssector + 2% (index)
  332 Franstalige & Duitstalige welzijns- & gezondheidssector + 2% (index)
  332.01 Opvang van kinderen + 2% (index)
  334 Openbare loterijen + 2% op het GMMI (index)
  335 Sociale organisaties + 2% op het GMMI (index)
  336 Vrije beroepen + 2% op het GMMI (index)
  337 Non-profit sector + 2% op het GMMI (index)
  339 Erkende maatschappijen voor sociale huisvesting + 2% op het GMMI (index)
  Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
  Of zoek uw secretariaat via de kaart