Loonaanpassingen mei 2022

Op deze pagina:

  Loonaanpassingen per paritair comité op 1 mei 2022:

  PC Activiteit Aanpassing

  100

  Aanvullend Paritair Comité voor de werklieden

  + 2% (index)

  102.01

  Paritair Subcomité voor het bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincie Henegouwen

  + 1% (index)

  102.04

  Paritair Subcomité voor het bedrijf van de zandsteen- en kwartsietgroeven op het gehele grondgebied van het Rijk, uitgezonderd de kwartsietgroeven van de provincie Waals-Brabant

  + 1% (index)

  102.07

  Paritair Subcomité voor het bedrijf der kalksteengroeven, cementfabrieken en kalkovens van het administratief arrondissement Doornik

  + 1% (index)

  102.08

  Paritair Subcomité voor het bedrijf der marmergroeven en -zagerijen op het gehele grondgebied van het Rijk

  + 1% (index)

  102.09

  Paritair Subcomité voor het bedrijf van de groeven van niet uit te houwen kalksteen en van de kalkovens, van de bitterspaatgroeven en -ovens op het gehele grondgebied van het Rijk

  + 1% (index)

  102.11

  Paritair Subcomité voor het bedrijf der leisteengroeven, coticulegroeven en groeven van slijpsteen voor scheermessen in de provincies Waals-Brabant, Henegouwen, Luik, Luxemburg en Namen.

  + 1% (index)

  104

  Paritair Comité voor de ijzernijverheid

  + 2% (index)

  105

  Paritair Comité voor de non-ferro metalen

  + 7,54 % (index)

  106.01

  Paritair Subcomité voor de cementfabrieken

  + 0,8202% (index)

  107

  Paritair Comité voor de meester-kleermakers, de kleermaaksters en naaisters

  + 2% (index)

  114

  Paritair Comité voor de steenbakkerij

  + 0,5% (index)

  115

  Paritair Comité voor het glasbedrijf

  + 0,5% (index)

  115.03

  Spiegelmakerij en fabricage van kunstramen

  + 2% (index)

  117

  Paritair Comité voor de petroleumnijverheid en -handel    

  + 0,8482 % (index)

  130

  Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf

  + 2% (index)

  139

  Paritair Comité voor de binnenscheepvaart

  + 0,79% (index)

  140

  Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek

  + 2% (index)

  140.01

  Paritair Subcomité voor de autobussen en autocars

  + 2% (index)

  140.02

  Paritair Subcomité voor de taxi's

  + 2% (index)

  142.02

  Paritair Subcomité voor de terugwinning van lompen

  + 2% (index)

  203

  Paritair Comité voor de bedienden uit de hardsteengroeven

  + 1% (index)

  210

  Paritair Comité voor de bedienden van de ijzernijverheid

  + 2% (index)

  211

  Paritair Comité voor de bedienden uit de petroleumnijverheid en -handel

  + 2% (index)

  216

  Paritair Comité voor de notarisbedienden

  + 3,7% (index)

  224

  Paritair Comité voor de bedienden van de non-ferro metalen

  + 7,54% (index)

  301

  Paritair Comité voor het havenbedrijf

  + 1,6% (index)

  301.01

  Paritair Subcomité voor de haven van Antwerpen, 'Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen' genaamd

  + 1,6% (index)

  301.02

  Paritair Subcomité voor de haven van Gent

  + 1,6% (index)

  301.03

  Paritair Subcomité voor de haven van Brussel en Vilvoorde

  + 1,6% (index)

  301.05

  Paritair Subcomité voor de havens van Zeebrugge-Brugge, Oostende en Nieuwpoort

  + 1,6% (index)

  303.01

  Paritair Subcomité voor de filmproductie

  + 2% (index)

  309

  Paritair Comité voor de beursvennootschappen

  + 1,6754 % (index)

  310

  Paritair Comité voor de banken

  + 1,68 % (index)

  312

  Paritair Comité voor de warenhuizen

  + 2% (index)

  314

  Paritair Comité voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen

  + 2% (index)

  315.01

  Paritair Subcomité voor het technisch onderhoud, bijstand en opleiding in de luchtvaartsector

  + 2% (index)

  321

  Paritair Comité voor de groothandelaars-verdelers in geneesmiddelen

  + 2% (index)

  326

  Paritair Comité voor het gas- en elektriciteitsbedrijf

  + 0,8482% (index)

  327

  Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen, de sociale werkplaatsen en de maatwerkbedrijven

  + 2% (index)

  327.01

  Paritair Subcomité voor de Vlaamse sector van de beschutte werkplaatsen, de sociale werkplaatsen en de maatwerkbedrijven

  + 2% (index)

  327.02

  Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Franse Gemeenschapscommissie

  + 2% (index)

  327.03

  Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen van het Waalse Gewest en van de Duitstalige Gemeenschap

  + 2% (index)

  330.01

  Paritair subcomité voor de federale gezondheidsdiensten

  + 2% (index)

  330.02

  Paritair Subcomité voor de bicommunautaire bedrijven

  + 2% (index)

  330.04

  Paritair Subcomité voor de residuaire instellingen

  + 2% (index)

  331

  Paritaire Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector

  + 2% (index)

  332

  Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector

  + 2% (index)

  336

  Paritair Comité voor de vrije beroepen

  + 2% (index)

  337

  Aanvullend Paritair Comité voor de non-profitsector

  + 2% (index)

   
  Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
  Of zoek uw secretariaat via de kaart