Loonaanpassingen oktober 2018

Op deze pagina:

  PC Activiteit Aanpassing

  102.04

  Zandsteen- & kwartsietgroeven, uitgezon-derd de kwartsietgroeven in de provincie Waals-Brabant

  + 1% (index)

  102.04.1

  Zandsteen- & kwartsietgroeven in de pro-vincie Luik

  + 1% (index)

  102.07

  Kalksteengroeven, cementfabrieken & kalkovens in het arrondissement Doornik

  + 1% (index)

  106.01

  Cementfabrieken

  + 0,1237% op de minimum-lonen (index)

  109

  Kleding- & confectiebedrijf

  + 0,96% (index)

  113.04

  Pannenbakkerijen

  + 0,43% (index)

  114

  Steenbakkerij

  + 0,50% (index)

  117

  Petroleumnijverheid & -handel

  + 0,1237% op de minimum-lonen (index)

  120

  Textielnijverheid (vanaf 09.10.18)

  + 2% (index)

  120.01

  Textielnijverheid uit het arrondissement Verviers

  + 2% (index)

  120.02

  Vlasbereiding

  + 0,96% (index)

  120.03

  Vervaardiging van & handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen

  + 0,88% (index)

  124

  Bouwbedrijf

  + 0,430334% op de minimum-lonen & het gelijk deel van de effectieve lonen (index)

  125.01

  Bosontginningen

  + 0,43% op de minimumlonen (index)

  125.02

  Zagerijen & aanverwante nijverheden

  + 0,43% (index)

  125.03

  Houthandel

  + 0,43% (index)

  127

  Handel in brandstoffen

  + 2% (index)

  128

  Huiden- & lederbedrijf & vervangingsproducten

  + 0,44% (index)

  132

  Technische land- & tuinbouwwerken

  + 0,94% (index)

  133

  Tabaksbedrijf

  + 0,43% (index)

  133.02

  Rook-, pruim- & snuiftabak

  + 0,43% (index)

  133.03

  Sigaren & cigarillo’s

  + 0,43% (index)

  139

  Sleepdiensten

  verhoging van de minimum-lonen met vaste bedragen (index)

  140.01.1

  Openbare autobusdiensten (VVM & SRWT)

  + 2% (index)

  140.01.3

  Autocardiensten

  + 1,75% (index)

  143

  Zeevisserij

  + 0,882% (index)

  148

  Bont & kleinvel

  + 0,96% (index)

  152.01

  Gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs in de Vlaamse Gemeenschap

  + 2% (index)

  152.02

  Gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs in de Franse Gemeenschap & de Duitstalige Gemeenschap

  + 2% (index)

  214

  Bedienden van de textielnijverheid

  + 2% (index)

  215

  Bedienden van het kleding- & confectie-bedrijf

  + 0,96% op de minimumlonen & het gelijk deel van de effec-tieve lonen (index)

  225

  Bedienden van de inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs

  + 2% op de barema’s (index)

  302

  Horeca (enkel fooien & bedieningsgeld)

  verhoging van de forfaitaire lonen (index)

  304

  Spektakel

  + 2% (index)

  317

  Bewakings- en/of toezichtsdiensten

  + 2% (index)

  318.01

  Gezins- & bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest & de Duitstalige Gemeenschap

  + 2% (index)

  318.02

  Gezins- & bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap

  + 2% (index)

  319

  Opvoedings- & huisvestingsinrichtingen

  + 2% (index)

  319.01

  Opvoedings- & huisvestingsinrichtingen van de Vlaamse Gemeenschap

  + 2% (index)

  319.02

  Opvoedings- & huisvestingsinrichtingen van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest & de Duitstalige Gemeenschap

  + 2% (index)

  326

  Gas- & elektriciteitsbedrijf

  + 2% (index)

  329

  Socio-culturele sector

  + 2% (index)

  329.01

  Socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap

  + 2% (index)

  329.02

  Socio-culturele sector van de Franstalige & Duitstalige Gemeenschap & van het Waalse Gewest

  + 2% (index)

  329.03

  Federale & bicommunautaire socio-culturele organisaties

  + 2% (index)

  331

  Vlaamse welzijns- & gezondheidszorg

  + 2% (index)

  331.01

  Kinderopvang, buitenschoolse kinderopvang, Vergunde kinderopvang

  + 2% (index)

  331.02

  Geestelijke gezondheidszorg, Ontwikkelingsstoornissen, Tele-onthaal, Vertrouwenscentra kindermishandeling, Gezondheidspromotie & preventie

  + 2% (index)

  332

  Welzijns- & gezondheidszorg in de Duitstalige Gemeenschap

  + 2% (index)

  337

  Non-profit sector

  + 2% (index)

  339

  Erkende maatschappijen voor sociale huisvesting

  + 2% (index)

  340

  Orthopedische technologieën (enkel arbeiders)

  + 0,44% (index)

  Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
  Of zoek uw secretariaat via de kaart