Loonaanpassingen oktober 2021

Op deze pagina:

  Loonaanpassingen per paritair comité op 1 oktober 2021:

  PC Activiteit Aanpassing

  102.02

  Bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincies Luik en Namen

  + 1% (index)

  102.03

  Porfiergroeven in de provincie Henegouwen en de kwartsietgroeven in de provincie Waals-Brabant

  + 1% (index)

  102.06

  Bedrijf der grint- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Antwerpen, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Limburg en Vlaams-Brabant

  + 2% (index)

  102.09

  Bedrijf van de groeven van niet uit te houwen kalksteen en van de kalkovens, van de bitterspaatgroeven en -ovens op het gehele grondgebied van het Rijk

  + 1% (index)

  106.01

  Cementfabrieken

  + 0,2921% op de minimumlonen (index)

  109

  Keding- en confectiebedrijf

  + 1,52% (index)

  113

  Ceramiekbedrijf

  + 2% (index)

  117

  Petroleumnijverheid en -handel

  + 0,2921% (index)

  120

  Textielnijverheid

  + 2% (index)

  120.01

  Textielnijverheid uit het administratief arrondissement Verviers

  + 2% (index)

  120.03

  Vervaardigen van en de handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen

  + 1,07% (index)

  124

  Bouwbedrijf

  + 0,85312% op de minimumlonen en het gelijk deel van de effectieve lonen (index)

  125.01

  Bosontginningen

  + 0,85% op de minimumlonen (index)

  125.02

  Zagerijen en aanverwante nijverheden

  + 0,85% op de minimum lonen en het gelijk deel van de effectieve lonen (index)

  125.03

  Houthandel

  + 0,85% (index)

  126

  Stoffering en houtbewerking

  + 0,85% (index)

  128

  Huiden- en lederbedrijf en vervangingsproducten

  + 0,92% (index)

  132

  Ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken

  + 0,93% (index)

  133

  Tabaksbedrijf

  + 0,93% (index)

  133.02

  Rook-, pruim- en snuiftabak

  + 0,93% (index)

  133.03

  Sigaren- en sigarillo's

  + 0,93% (index)

  140.01

  Autobussen en autocars

  + 2% (index)

  143

  Zeevisserij

  + 1,6653% (index)

  144

  Landbouw

  + 1,52% (index)

  146

  Bosbouwbedrijf

  + 0,85% (index)

  148

  Bont en kleinvel

  + 1,52% (index)

  152.01

  Gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

  + 2% (index)

  152.02

  Gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs van de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap

  + 2% (index)

  203

  Bedienden uit de hardsteengroeven

  + 1% (index)

  214

  Bedienden van de textielnijverheid

  + 2% (index)

  215

  Bedienden van het kleding- en confectiebedrijf

  + 1,52% op de minimumlonen en het gelijk deel van de effectieve lonen (index)

  225

  Bedienden van de inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs

  + 2% (index)

  225.01

  Bedienden van de inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

  + 2% (index)

  225.02

  Bedienden van de inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs van de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap

  + 2% (index)

  304

  Vermakelijkheidsbedrijf

  + 2% (index)

  307

  Makelarij en verzekeringsagentschappen

  + 2% (index)

  317

  Bewakings- en / of toezichtsdiensten

  + 2% (index)

  318.01

  Diensten voor gezins- en bejaardenhulp Fr. Gemeensch.,Waalse Gewest, Duitstal. Gemeensch.

  + 2% (index)

  318.02

  Diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap

  + 2% (index)

  319

  Opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten

  + 2% (index)

  319.01

  Ovoedings- en huisvestings inrichtingen en-diensten van de Vlaamse Gemeenschap

  + 2% (index)

  319.02

  Opvoedings- en huisvestings inrichtingen en -diensten van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en Duiststalige Gemeenschap

  + 2% (index)

  322.01

  Erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren

  + 2% (index)

  326

  Gas- en elektriciteitsbedrijf

  + 0,2921% op de minimumlonen (index)

  327.01

  Vlaamse sector van de beschutte werkplaatsen, de sociale werkplaatsen en de maatwerkbedrijven

  + 2% (index)

  329

  De socio-culturele sector

  + 2% (index)

  329.01

  Socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap

  + 2% (index)

  329.02

  Socio-culturele sector voor de Franstalige en Duitstalige Gemeenschap en het Waalse Gewest

  + 2% (index)

  329.03

  Federale en bicommunautaire socio-culturele organisaties

  + 2% (index)

  330.03

  Inrichtingen voor tandprothesen

  + 2% (index)

  331

  Vlaamse welzijns- en gezondheidssector

  + 2% (index)

  332

  Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector

  + 2% (index)

  339

  Erkende maatschappijen voor sociale huisvesting

  + 2% (index)

  339.01

  Erkende maatschappijen voor sociale huisvesting van het Vlaams Gewest

  + 2% (index)

  339.02

  Erkende maatschappijen voor sociale huisvesting van het Waalse Gewest

  + 2% (index)

  339.03

  Erkende maatschappijen voor sociale huisvesting van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest

  + 2% (index)

  340

  Orthopedische technologieën

  + 1% (index)

  Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
  Of zoek uw secretariaat via de kaart