Loonaanpassingen oktober 2022

Op deze pagina:

  Loonaanpassingen per paritair comité op 1 oktober 2022:

  PC Activiteit Loonaanpassing

  102.01

  PARITAIR SUBCOMITE VOOR HET BEDRIJF DER HARDSTEENGROEVEN EN DER GROEVEN VAN UIT TE HOUWEN KALKSTEEN IN DE PROVINCIE HENEGOUWEN

  +1% (index)

  102.02

  PARITAIR SUBCOMITE VOOR HET BEDRIJF DER HARDSTEENGROEVEN EN DER GROEVEN VAN UIT TE HOUWEN KALKSTEEN IN DE PROVINCIES LUIK EN NAMEN

  +1% (index)

  102.03

  PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE PORFIERGROEVEN IN DE PROVINCIES WAALS-BRABANT EN HENEGOUWEN EN DE KWARTSIETGROEVEN IN DE PROVINCIE WAALS-BRABANT

  +1% (index)

  102.04

  PARITAIR SUBCOMITE VOOR HET BEDRIJF VAN DE ZANDSTEEN- EN KWARTSIETGROEVEN OP HET GEHELE GRONDGEBIED VAN HET RIJK, UITGEZONDERD DE KWARTSIETGROEVEN VAN DE PROVINCIE WAALS-BRABANT

  +1% (index)

  102.05

  PARITAIR SUBCOMITE VOOR HET BEDRIJF DER PORSELEINAARDE- EN ZANDGROEVEN WELKE IN OPENLUCHT GEEXPLOITEERD WORDEN IN DE PROVINCIES WAALS-BRABANT, HENEGOUWEN, LUIK, LUXEMBURG EN NAMEN

  +1% (index)

  102.07

  PARITAIR SUBCOMITE VOOR HET BEDRIJF DER KALKSTEENGROEVEN, CEMENTFABRIEKEN EN KALKOVENS VAN HET ADMINISTRATIEF ARRONDISSEMENT DOORNIK

  +1% (index)

  102.08

  PARITAIR SUBCOMITE VOOR HET BEDRIJF DER MARMERGROEVEN EN -ZAGERIJEN OP HET GEHELE GRONDGEBIED VAN HET RIJK

  +1% (index)

  102.09

  PARITAIR SUBCOMITE VOOR HET BEDRIJF VAN DE GROEVEN VAN NIET UIT TE HOUWEN KALKSTEEN EN VAN DE KALKOVENS, VAN DE BITTERSPAATGROEVEN EN -OVENS OP HET GEHELE GRONDGEBIED VAN HET RIJK

  +1% (index)

  102.11

  PARITAIR SUBCOMITE VOOR HET BEDRIJF DER LEISTEENGROEVEN, COTICULEGROEVEN EN GROEVEN VAN SLIJPSTEEN VOOR SCHEERMESSEN IN DE PROVINCIES WAALS-BRABANT, HENEGOUWEN, LUIK, LUXEMBURG EN NAMEN

  +1% (index)

  106.01

  PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE CEMENTFABRIEKEN

  +0,9549% (index)

  106.02

  PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE BETONINDUSTRIE

  +2% (index)

  106.03

  PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE VEZELCEMENT

  +2% (index)

  109.00

  PARITAIR COMITE VOOR HET KLEDING- EN CONFECTIEBEDRIJF

  +4,18% (index)

  114.00

  PARITAIR COMITE VOOR DE STEENBAKKERIJ

  2x +0,50% (index)

  116.00

  PARITAIR COMITE VOOR DE SCHEIKUNDIGE NIJVERHEID

  +2% (index)

  117.00

  PARITAIR COMITE VOOR DE PETROLEUMNIJVERHEID EN -HANDEL

  +0,9549% (index)

  120.00

  PARITAIR COMITE VOOR DE TEXTIELNIJVERHEID

  +2% (index)

  120.01

  PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE TEXTIELNIJVERHEID UIT HET ADMINISTRATIEF ARRONDISSEMENT VERVIERS

  +2% (index)

  120.03

  PARITAIR SUBCOMITE VOOR HET VERVAARDIGEN VAN EN DE HANDEL IN ZAKKEN IN JUTE OF IN VERVANGINGSMATERIALEN

  +2,51% (index)

  124.00

  PARITAIR COMITE VOOR HET BOUWBEDRIJF

  +1,81553% (index)

  125.00

  PARITAIR COMITE VOOR DE HOUTNIJVERHEID

  +1,81% (index)

  126.00

  PARITAIR COMITE VOOR DE STOFFERING EN DE HOUTBEWERKING

  +1,82% (index)

  128.00

  PARITAIR COMITE VOOR HET HUIDEN- EN LEDERBEDRIJF EN VERVANGINGSPRODUCTEN

  +2,05% (index)

  130.00

  PARITAIR COMITE VOOR HET DRUKKERIJ-, GRAFISCHE KUNST- EN DAGBLADBEDRIJF

  +2% (index)

  132.00

  PARITAIR COMITE VOOR DE ONDERNEMINGEN VAN TECHNISCHE LAND- EN TUINBOUWWERKEN

  +2,04% (index)

  133.00

  PARITAIR COMITE VOOR HET TABAKSBEDRIJF

  +2,04% (index)

  139.00 a

  Binnenscheepvaart

  +2% (index)

  139.00 b

  Sleepdiensten

  2x +0,79% (index)

  139.00 c

  Systeemvaart

  +2% (index)

  140.01

  PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE AUTOBUSSEN EN AUTOCARS

  +9,68% (index)

  142.03

  PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE TERUGWINNING VAN PAPIER

  +2% (index)

  143.00

  PARITAIR COMITE VOOR DE ZEEVISSERIJ

  +4,3189% (index)

  144.00

  PARITAIR COMITE VOOR DE LANDBOUW

  +4,18% (index)

  146.00

  PARITAIR COMITE VOOR HET BOSBOUWBEDRIJF

  +1,82% (index)

  148.00

  PARITAIR COMITE VOOR HET BONT EN KLEINVEL

  +4,18% (index)

  201.00

  PARITAIR COMITE VOOR DE ZELFSTANDIGE KLEINHANDEL

  +2% (index)

  202.00

  PARITAIR COMITE VOOR DE BEDIENDEN UIT DE KLEINHANDEL IN VOEDINGSWAREN

  +1% (index)

  202.01

  PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE MIDDELGROTE LEVENSMIDDELENBEDRIJVEN

  +2% (index)

  203.00

  PARITAIR COMITE VOOR DE BEDIENDEN UIT DE HARDSTEENGROEVEN

  +1% (index)

  207.00

  PARITAIR COMITE VOOR DE BEDIENDEN UIT DE SCHEIKUNDIGE NIJVERHEID

  +2% (index)

  214.00

  PARITAIR COMITE VOOR DE BEDIENDEN VAN DE TEXTIELNIJVERHEID

  +2% (index)

  215.00

  PARITAIR COMITE VOOR DE BEDIENDEN VAN HET KLEDING- EN CONFECTIEBEDRIJF

  +4,18% (index)

  227.00

  PARITAIR COMITE VOOR DE AUDIOVISUELE SECTOR

  +2% (index)

  301.00

  PARITAIR COMITE VOOR HET HAVENBEDRIJF

  +1,6% (index)

  302.00

  PARITAIR COMITE VOOR HET HOTELBEDRIJF

  +0,4% (CAO-verhoging)

  Indexatie forfaitaire daglonen

  303.03

  PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE EXPLOITATIE VAN BIOSCOOPZALEN

  +2% (index)

  307.00

  PARITAIR COMITE VOOR DE MAKELARIJ EN VERZEKERINGSAGENTSCHAPPEN

  +2% (index)

  312.00

  PARITAIR COMITE VOOR DE WARENHUIZEN

  +2% (index)

  314.00

  PARITAIR COMITE VOOR HET KAPPERSBEDRIJF EN DE SCHOONHEIDSZORGEN

  +2% (index)

  322.01

  PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE ERKENDE ONDERNEMINGEN DIE BUURTWERKEN OF -DIENSTEN LEVEREN

  +2% (index)

  326.00

  PARITAIR COMITE VOOR HET GAS- EN ELEKTRICITEITSBEDRIJF

  +0,9549% (index)

  330.03

  DENTAALTECHNISCHE BEDRIJVEN

  +2% (index)

  340.00

  PARITAIR COMITE VOOR DE ORTHOPEDISCHE TECHNOLOGIEEN

  +2% (index)

   
  Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
  Of zoek uw secretariaat via de kaart