Loonaanpassingen september 2011

Op deze pagina:

  P.C. ACTIVITEIT AANPASSING
   
  102.04 Zandsteen- & kwartsietgroeven, uitgezonderd de kwartsietgroeven van de provincie Waals-Brabant + 1% (index)
  102.04.1 Zandsteen- & kwartsietgroeven van de provincie Luik + 1% (index)
  102.07 Kalksteengroeven & -ovens, & cementfabrieken in het arrondissement Doornik + 1% (index)
  106.01 Cementfabrieken + 0,1980% op de minimumlonen (index)
  107 Meester-kleermakers, kleermaaksters & naaisters + 2% (index)
  114 Steenbakkerij + 0,50% (index)
  116 Scheikundige nijverheid + 2% (index)
  116.01 Kunststofverwerkende nijverheid in de provincie Limburg + 2% (index)
  116.02 Kunststofverwekende nijverheid in de provincie West-Vlaanderen + 2% (index)
  117 Petroleumnijverheid & -handel + 0,1980% op de minimumlonen (index)
  140.00.1 Verhuisondernemingen (niet voor het garagepersoneel) + 2% (index)
  148.05 Pelslooierijen + 0,0372 EUR (index)
  201 Zelfstandige kleinhandel + 2% op de minimumlonen & het gelijk deel van de effectieve lonen (index)
  202.01 Middelgrote levensmiddelenbedrijven + 2% op de minimumlonen & het gelijk deel van de effectieve lonen (index)
  207 Bedienden uit de scheikundige nijverheid (enkel voor geclassificeerde functies) + 2% (index)
  216 Notarisbedienden + 1,33% (index)
  226 Bedienden uit de internationale handel, het vervoer & de logistiek (beperkt tot eindwedde van klasse 8) + 1,4% (index)
  308 Maatschappijen voor hypothecaire leningen, sparen & kapitalisatie + 0,466% op de minimumlonen (index)
  309 Beursvennootschappen + 0,466% op de minimumlonen & het gelijk deel van de effectieve lonen (index)
  310 Banken + 0,466% op de minimumlonen (index)
  312 Warenhuizen + 2% (index)
  326 Gas- & elektriciteitsbedrijf + 0,1980% op de minimumlonen (index)
  Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
  Of zoek uw secretariaat via de kaart