Loonaanpassingen september 2018

Op deze pagina:

  PC Activiteit Aanpassing

  100

  Aanvullende paritair comité voor werklieden

  + 2% op de minimumlonen (index)

  101

  Nationale gemengde mijncommissie

  + 2% (index)

  104

  Ijzernijverheid

  + 2% (index)

  106.01

  Cementfabrieken

  + 0,1525% op de minimumlonen (index)

  117

  Petroleumnijverheid & -handel

  + 0,1525% op de minimumlonen (index)

  118.03

  Bakkerijen, banketbakkerijen & hun verbruikszalen

  + 2% op het flexiloon (index)

  119

  Handel in voedingswaren

  + 2% op het flexiloon (index)

  140

  Vervoer & logistiek (garagepersoneel)

  + 2% (index)

  140.02

  Taxi’s (garagepersoneel)

  + 2% (index)

  140.02

  Taxi’s

  + 2% op het gewaarborgd loon (index)

  201

  Zelfstandige kleinhandel

  + 2% op het flexiloon (index)

  202

  Kleinhandel in voedingswaren

  + 2% op het flexiloon (index)

  202.01

  Middelgrote levensmiddelenbedrijven

  + 2% op het flexiloon (index)

  205

  Bedienden uit de steenkolenmijnen

  + 2% op de minimumlonen (index)

  210

  Bedienden van de ijzernijverheid

  + 2% (index)

  211

  Bedienden uit de petroleumnijverheid & -handel

  + 2% (index)

  216

  Notarisbedienden

  + 0,63% (index)

  302

  Horeca

  + 2% op het flexiloon (index)

  302

  Horeca (forfaitaire lonen)

  + 2% (index)

  309

  Beursvennootschappen

  + 0,325% op de minimumlonen (index)

  310

  Banken & spaarbanken

  + 0,325% op de minimumlonen (index)

  311

  Grote kleinhandelszaken

  + 2% op het flexiloon (index)

  312

  Warenhuizen

  + 2% op het flexiloon (index)

  314

  Kappersbedrijf, fitness & schoonheidszorgen

  + 2% op het flexiloon (index)

  315.01

  Technisch onderhoud, bijstand & opleiding in de luchtvaartsector

  + 2% (index)

  324

  Diamantnijverheid & -handel (vanaf 03.09.18)

  + 2% (index)

  326

  Gas- & elektriciteitsbedrijf

  + 0,1525% op de minimumlonen (index)

  327

  Beschutte werkplaatsen, sociale werkplaatsen & maatwerkbedrijven

  + 2% (index)

  327.01

  Vlaamse sector van de beschutte werkplaatsen, sociale werkplaatsen & maatwerkbedrijven

  + 2% (index)

  327.02

  Beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Franse Gemeenschapscommissie

  + 2% (index)

  327.03

  Beschutte werkplaatsen van het Waalse Gewest & de Duitstalige Gemeenschap

  + 2% (index)

  330

  Gezondheidsinrichtingen & -diensten

  + 2% op het GMMI (index)

  330.01.1

  Privé-ziekenhuizen & PVT’s

  + 2% (index)

  330.01.2

  Rustoorden voor bejaarden, RVT’s & dagverzorgingscentra

  + 2% (index)

  330.01.3

  Thuisverpleging

  + 2% (index)

  330.01.4

  Revalidatiecentra

  + 2% (index)

  330.01.5

  Restsectoren federaal akkoord

  + 2% (index)

  330.02

  Bicommunautaire instellingen

  + 2% (index)

  330.04

  Residuaire instellingen

  + 2% (index)

  331

  Vlaamse welzijns- & gezondheidssector (sectoren zonder eigen cao)

  + 2% (index)

  331.01

  Diensten voor onthaalouders

  + 2% (index)

  332

  Franstalige & Duitstalige welzijns- & gezondheidssector

  + 2% (index)

  332.01

  Opvang van kinderen

  + 2% (index)

  332.02

  Overige Franstalige & Duitstalige sectoren

  + 2% (index)

  334

  Openbare loterijen

  + 2% op het GMMI (index)

  335

  Dienstverlening aan & ondersteuning van bedrijfsleven & zelfstandigen

  + 2% op het GMMI (index)

  336

  Vrije beroepen

  + 2% op de minimumlonen (index)

  Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
  Of zoek uw secretariaat via de kaart