Loonaanpassingen september 2021

Op deze pagina:

  Loonaanpassingen per paritair comité op 1 september 2021:

  PC Activiteit Aanpassing

  100

  Aanvullend voor arbeiders

  + 2% (index)

  102.01

  Het bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincie Henegouwen

  + 1% (index)

  102.04

  Het bedrijf van de zandsteen- en kwartsietgroeven op het gehele grondgebied van het Rijk, uitgezonderd de kwartsietgroeven van de provincie Waals-Brabant

  + 1% (index)

  102.07

  Het bedrijf der kalksteengroeven, cementfabrieken en kalkovens van het administratief arrondissement Doornik

  + 1% (index)

  104

   Ijzernijverheid

  + 2% (index)

  106.01

  Cementfabrieken

  + 0,4032 % (index)

  114

  Steenbakkerij

  + 0,5 % (index)

  115

  Glasbedrijf

  + 2% (index)

  115.03

  Spiegelmakerij en fabricage van kunstramen

  + 2% (index)

  115.09

  Aanvullende bedrijfssector glas

  + 2% (index)

  117

  Petroleumnijverheid en -handel

  + 0,4032% (index)

  139

  Binnenscheepvaart

  + 0,79% (index)

  140

  Het vervoer en de logistiek

  + 2% (index)

  140.02

  Taxi’s

  + 2% (index)

  142.02

  Terugwinning van lompen

  + 2% (index)

  202

  Bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren

  + 1% (index)

  205

  Bedienden uit de steenkolenmijnen

  + 2% (index)

  210

  Bedienden van de ijzernijverheid

  + 2% (index)

  211

  Bedienden uit de petroleumnijverheid en -handel

  + 2% (index)

  216

  Notarisbedienden

  + 0,86% (index)

  309

  Beursvennotschappen

  + 0,7726% (index)

  310

  Banken

  + 0,77% (index)

  311

  Grote kleinhandeszaken

  + 2% (index)

  315.01

  Het technisch onderhoud, bijstand en opleiding in de luchtvaartsector

  + 2%(index)

  324

  Diamantnijverheid en -handel

  + 2% (index) op de vorige minimumlonen

  326

  het gas- en elektriciteitsbedrijf

  + 0,4032% (index)

  327

  Beschutte werkplaatsen, sociale werkplaatsen en maatwerkbedrijven

  + 2% (index)

  327.01

  Vlaamse sector van de beschutte werkplaatsen, de sociale werkplaatsen en de maatwerkbedrijven

  + 2% (index)

  327.02

  Beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Franse Gemeenschapscommissie

  + 2% (index)

  327.03

  Beschutte werkplaatsen van het Waalse Gewest en van de Duitstalige Gemeenschap

  + 2% (index)

  330

  Gezondheidsinrichtingen en -diensten

  + 2% (index)

  330.01

  Federale gezondheidsdiensten

  + 2% (index)

  330.02

  Bicommunautaire gezondheidsinrichtingen en -diensten erkend door de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie

  + 2% (index)

  330.04

  Overige diensten en instellingen, exclusief de inrichtingen voor tandprothesen

  + 2% (index)

  331

  Vlaamse welzijns- en gezondheidssector

  + 2% (index)

  332

  Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector

  + 2% (index)

  336

  Vrije beroepen

  + 2% (index)

  Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
  Of zoek uw secretariaat via de kaart