PC 102 : loon- en arbeidsvoorwaarden

Op deze pagina:

  Overzicht van alle paritaire subcomités in het paritair comité voor het groefbedrijf

  • 102.01 Paritair Subcomité voor het bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincie Henegouwen
  • 102.02 Paritair Subcomité voor het bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincies Luik en Namen
  • 102.03 Paritair Subcomité voor de porfiergroeven in de provincie Henegouwen en de kwartsietgroeven in de provincie Waals-Brabant
  • 102.04 Paritair Subcomité voor het bedrijf van de zandsteen- en kwartsietgroeven op het gehele grondgebied van het Rijk, uitgezonderd de kwartsietgroeven van de provincie Waals-Brabant
  • 102.05 Paritair Subcomité voor het bedrijf der porseleinaarde- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Waals-Brabant, Henegouwen, Luik, Luxemburg en Namen
  • 102.06 Paritair Subcomité voor het bedrijf der grint- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Antwerpen, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Limburg en Vlaams-Brabant
  • 102.07 Paritair Subcomité voor het bedrijf der kalksteengroeven, cementfabrieken en kalkovens van het administratief arrondissement Doornik
  • 102.08 Paritair Subcomité voor het bedrijf der marmergroeven en -zagerijen op het gehele grondgebied van het Rijk
  • 102.09 Paritair Subcomité voor het bedrijf van de groeven van niet uit te houwen kalksteen en van de kalkovens, van de bitterspaatgroeven en -ovens op het gehele grondgebied van het Rijk
  • 102.10 Paritair Subcomité voor de terugwinning van steenstort
  • 102.11 Paritair Subcomité voor het bedrijf der leisteengroeven, coticulegroeven en groeven van slijpsteen voor scheermessen in de provincies Waals-Brabant, Henegouwen, Luik, Luxemburg en Namen.

  Arbeidsduur: hoe lang moet/mag ik werken?

  Als je 5 dagen per week voltijds werkt, dan hangt het aantal uren dat je werkt af van het paritair subcomité waaronder je valt. Hierna vind je per subcomité je voltijds aantal uren per week. Soms is het zo dat je meer of minder mag werken dan je voltijds aantal uren.-, maar dan moet je gemiddeld op jaarbasis aan je voltijds aantal uren komen. Ook in de ander subcomités kan je elke week 1 uur of elke week 2 uren meer werken per week (en nooit minder). Dan heb je per bijkomend uur dat je werkt per week recht op 6 inhaalrustdagen (=bijkomende verlofdagen) per jaar.

  Ik werk in het paritair subcomité…

  Ik werk voltijds … uren per week

  Ik mag soms meer of minder uren werken maar op een periode van 1 jaar moet ik gemiddeld aan mijn voltijds aantal uren komen.

  PSC 102.01

  37 uren

  Ja

  PSC 102.02

  38 uren

  Nee

  PSC 102.03

  37 uren

  Nee

  PSC 102.04

  38 uren

  Ja

  PSC 102.05

  36 uren

  Nee

  PSC 102.06

  37 uren voor witzandgroeven, 37 uren en 16 minuten voor andere

  Nee

  PSC 102.07

  36 uren

  Nee

  PSC 102.08

  38 uren

  Nee

  PSC 102.09

  36 uren

  Ja

  PSC 102.10

  38 uren

  Nee

  PSC 102.11

  38 uren

  Nee

  Je kan ook deeltijds werken, maar nooit minder dan 12 uren per week (in de PSC 102.2 en 102.04 is dit minimum 30 uren per week), of minder dan 3 uren per gewerkte dag (in de PSC 102.2 en 102.04 is dit minimum 6 uren per gewerkte dag). Je werkgever kan je niet zomaar de dag zelf of de dag voordien oproepen om te werken. Hij moet je voldoende op voorhand zeggen wanneer je moet werken. Hij kan je ook niet om het even wanneer aan het werk zetten. Normaal gezien moet hij je tussen 6u 's morgens en 20u 's avonds aan het werk zetten, van maandag tot zaterdag. Uitzonderingen op de voorvermelde regels zijn mogelijk, maar dan moet je werkgever hiervoor toestemming vragen. Contacteer jouw ACLVB-kantoor als je hierover vragen hebt.

  Daarnaast zijn er voor een aantal paritaire subcomités nog een aantal uitzonderingen op de maximale arbeidsduur. Je vindt deze in de onderstaande tabel. Opgelet! Ook als je meer uren werkt, moet elk uurrooster in je arbeidsreglement staan.

  Ik werk in het paritair subcomité…

  Bijkomende voorwaarde

  Ik werk maximum … uren per dag (5 dagen per week)

  Ik werk maximum … uren per week

  Dit kan geduren volgende periodes:

  102.01

  Ik doe werken van vervoer, laden en lossen

  9 uren

  40 of 45 uren

  13 weken of 4 weken

  102.02

   

  9 uren

  45 uren

  13 weken

  102.03

  Ik doe werken van vervoer, laden en lossen in een hardsteengoeve te Quénast of in een porfiergroeve in het kanton Lessen of te Bierk-bij-Halle.

  9 uren

  40 of 45 uren

  13 weken of 4 weken

  102.04

   

  9 uren

  45 uren

  13 weken

  102.09

  Ik doe werken van vervoer, laden en lossen van koopwaren, rangeren van wagons en wegen van wagons en andere voertuigen, of voorbereiden of nawerk in een bitterspaatgroeven of -oven in het arrondissement Namen of Philippeville.

  10 uren

  50 uren

  1 jaar

  Lonen: hoeveel moet ik verdienen?

  Hoeveel je moet verdienen hangt eerst en vooral af van het paritair subcomité waaronder jij valt. Elk subcomité heeft zijn eigen minimumlonen. Per paritair subcomité word je betaald op basis van je functie. Elke functie valt onder een categorie, niveau of klasse. Om er zeker van te zijn dat je genoeg verdient, kan je twee zaken nagaan:

  Word ik betaald in de juiste categorie, niveau of klasse? Dit kan je nagaan in de cao functieclassificatie van jouw subsector.
  Krijg ik het minimumloon van mijn categorie, niveau of klasse? Dit kan je nagaan door naar de minimumlonen in jouw sector te kijken.

  Het tweede is makkelijker na te gaan dan het eerste. Om je minimumloon te controleren, zoek je jouw klassen, niveau of categorie op je loonbrief. Als je die gevonden hebt, dan zoek je deze in de lijst met minimumlonen van jouw subcomité. Als jouw loon minstens gelijk is aan het minimumloon, dan verdien je genoeg.

  Indien je eraan twijfelt of je in de juiste categorie, niveau of klasse wordt betaald, kan je kijken in de functieclassificatie  of jouw functie echt wel tot de categorie, niveau of klasse op jouw loonbrief behoort.

  Indien je hierover nog vragen hebt, dan ben je steeds welkom in jouw ACLVB-kantoor voor meer uitleg.

  Hierna vind je per subcomité een doorverwijzing naar jouw functieclassificatie:

  • PSC 102.01: Jouw functieclassificatie vind je hier.
  • PSC 102.02: Jouw functieclassificatie vind je hier.
  • PSC 102.03: Jouw functieclassificatie vind je hier.
  • PSC 102.04: Jouw functieclassificatie vind je hier als je in de provincie Luik werkt. Zoniet vind je jouw functieclassificatie hier. Jouw minimumloon vind je hier.
  • PSC 102.05: Jouw functieclassificatie vind je hier.
  • PSC 102.06: Jouw functieclassificatie vind je hier als je in een witzandgroeve werkt. Werk je in een grind- of zandgroeve, dan vind je jouw functieclassificatie hier.
  • PSC 102.07: Jouw functieclassificatie vind je hier.
  • PSC 102.08: Jouw functieclassificatie vind je hier.
  • PSC 102.09: Jouw functieclassificatie vind je hier.
  • PSC 102.10: Er is in jouw paritair subcomité geen functieclassificatie en geen minimumloon..
  • PSC 102.11: Jouw functieclassificatie vind je hier.

  Voor de recenste minimumlonen in jouw sector neem je best contact met jouw ACLVB-kantoor.

  Premiestelsels

  Eindejaarspremie: hoeveel bedraagt mijn dertiende maand of eindejaarspremie?

  Ook je eindejaarspremie is afhankelijk van het paritair subcomité waar je onder valt. Hierna vind je telkens een doorverwijzing naar de tekst met meer uitleg over jouw eindejaarspremie. Indien je hierover nog vragen hebt, neem gerust contact op met jouw ACLVB-kantoor.

  • PSC 102.01: De tekst over jouw eindejaarspremie vind je hier. (artikel 15 en 16).
  • PSC 102.02: De tekst over jouw eindejaarspremie vind je hier. (artikel 11 en 12)
  • PSC 102.03: De tekst over jouw eindejaarspremie vind je hier.
  • PSC 102.04: De tekst over jouw eindejaarspremie vind je hier. (artikel 10, 11 en 12)
  • PSC 102.05: De tekst over jouw eindejaarspremie vind je hier. (artikel 16)
  • PSC 102.06: De tekst over jouw eindejaarspremie vind je hier. (artikel 12) als je in een witzandgroeve werkt. Werk je in een grind- of zandgroeve, dan vind je de tekst over jouw eindejaarspremie hier. (artikel 8 en 9)
  • PSC 102.07: De tekst over jouw eindejaarspremie vind je hier.
  • PSC 102.08: De tekst over jouw eindejaarspremie vind je hier. (artikel 9)
  • PSC 102.09: De tekst over jouw eindejaarspremie vind je hier. (artikel 32 en 33)
  • PSC 102.10: Er is geen ploegenpremie voorzien in jouw subsector. Er kunnen hierover afspraken gemaakt worden in jouw onderneming. Zie hiervoor verder, onder “afgevaardigden”.
  • PSC 102.11: Er is geen ploegenpremie voorzien in jouw subsector. Er kunnen hierover afspraken gemaakt worden in jouw onderneming. Zie hiervoor verder, onder “afgevaardigden”.

  Ploegenpremie: hoeveel bedragen mijn ploegenpremies?

  Ook je ploegenpremie is afhankelijk van het paritair subcomité waar je onder valt. Hierna vind je telkens een doorverwijzing naar de tekst met meer uitleg over jouw ploegenpremie. Indien je hierover nog vragen hebt, neem gerust contact op met je ACLVB-kantoor.

  • PSC 102.01: De tekst over jouw ploegenpremie vind je hier. (artikel 10).
  • PSC 102.02: De tekst over jouw ploegenpremie vind je hier. (artikel 5)
  • PSC 102.03: De tekst over jouw ploegenpremie vind je hier. (artikel 17 tot 19) Deze is enkel voorzien voor wie in een groeve te Quenast werkt.
  • PSC 102.04: De tekst over jouw ploegenpremie vind je hier. (artikel 5 en 7)
  • PSC 102.05: De tekst over jouw ploegenpremie vind je hier. (artikel 4)
  • PSC 102.06: De tekst over jouw ploegenpremie vind je hier. (artikel 8) als je in een witzandgroeve werkt. Werk je in een grind- of zandgroeve, dan vind je de tekst over jouw ploegenpremie hier. (artikel 6)
  • PSC 102.07: De tekst over jouw ploegenpremie vind je hier.
  • PSC 102.08: De tekst over jouw ploegenpremie vind je hier. (artikel 3 en 4)
  • PSC 102.09: De tekst over jouw ploegenpremie vind je hier. (artikel 20)
  • PSC 102.10: Er is geen ploegenpremie voorzien in jouw subsector. Er kunnen hierover afspraken gemaakt worden in jouw onderneming. Zie hiervoor verder, onder “afgevaardigden”.
  • PSC 102.11: Er is geen ploegenpremie voorzien in jouw subsector. Er kunnen hierover afspraken gemaakt worden in jouw onderneming. Zie hiervoor verder, onder “afgevaardigden”.

  Premies bestaanszekerheid: welke andere premies zijn er nog in mijn sector?

  Ook je andere premies zijn afhankelijk van het paritair subcomité waar je onder valt. Hierna vind je een tabel met een overzicht van een aantal premies die in meerdere subcomités voorkomen:

  Ik werk in het paritair subcomité…

  PSC 102.01

  PSC 102.02

  PSC 102.03

  PSC 102.04

  PSC 102.05

  …Dus ik krijg een maaltijdcheque ter waarde van minimum … euro per voltijds gewerkte dag…

  5,39 euro

  6 euro

  7 euro

  6 euro

  5,5 euro

  En ik heb een hospitalisatieverzekering…

  Ja

  Ja

  Nee

  Ja

  Nee

  …En ik krijg jaalijks cadeaucheques ter waarde van minimum … euro …

  35 euro

  0 euro

  35 euro

  24,79 euro (met uitzondering van de ondernemingen in Luik)

  0 euro

  …En ik krijg jaarlijks ecocheques ter waarde van minimum … euro.

  0 euro

  0 euro

  250 euro

  0 euro

  0 euro

  …En ik krijg jaarlijks ter ere van Sint-Barbara minimum…

  0 euro

  Een extra verlofdag

  0 euri

  17,35 euro (enkel in de provincie Luik)

  0 euro

  Ik werk in het paritair subcomité…

  PSC 102.06

  PSC 102.07

  PSC 102.08

  PSC 102.09

  PSC 102.10

  PSC 102.11

  …Dus ik krijg een maaltijdcheque ter waarde van minimum … euro per voltijds gewerkte dag…

  7 euro in de witzandgroeven, 6 euro in de andere

  7 euro

  6,75 euro

  5,39 euro

  0 euro

  0 euro

  En ik heb een hospitalisatieverzekering…

  Ja (enkel in de witzandgroeven)

  Nee

  Nee

  Nee

  Nee

  Nee

  …En ik krijg jaalijks cadeaucheques ter waarde van minimum … euro …

  0 euro

  0 euro

  0 euro

  35 euro

  0 euro

  0 euro

  …En ik krijg jaarlijks ecocheques ter waarde van minimum … euro.

  0 euro

  0 euro

  0 euro

  0 euro

  0 euro

  0 euro

  …En ik krijg jaarlijks ter ere van Sint-Barbara minimum…

  0 euro

  0 euro

  0 euro

  Een extra verlofdag

  0 euro

  0 euro

   

  Daarnaast zijn er nog premies eigen aan elke subsector. Wil je hierover meer informatie, neem gerust contact op met je ACLVB-kantoor.
   

  Vervoerskosten: hoeveel krijg ik terugbetaald voor mijn woon-werkverkeer?

  Ook je vergoeding voor vervoerskosten is afhankelijk van het paritair subcomité waar je onder valt. Hierna vind je telkens een doorverwijzing naar de tekst met meer uitleg over jouw vergoeding voor vervoerskosten. Indien je hierover nog vragen hebt, neem gerust contact op met je ACLVB-kantoor.

  • PSC 102.01: De tekst over jouw vergoeding voor vervoerskosten vind je hier. (artikel 21 en 22).
  • PSC 102.02: De tekst over jouw vergoeding voor vervoerskosten vind je hier. (artikel 14 tot 16)
  • PSC 102.03: De tekst over jouw vergoeding voor vervoerskosten vind je hier. (artikel 50)
  • PSC 102.04: De tekst over jouw vergoeding voor vervoerskosten vind je hier. (artikel 13 tot 16)
  • PSC 102.05: De tekst over jouw vergoeding voor vervoerskosten vind je hier. (artikel 18 tot 20)
  • PSC 102.06: De tekst over jouw vergoeding voor vervoerskosten vind je hier. (artikel 1 tot 10) en hier als je in een witzandgroeve werkt. Werk je in een grind- of zandgroeve, dan vind je de tekst over jouw vergoeding voor vervoerskosten hier. (artikel 17)
  • PSC 102.07: De tekst over jouw vergoeding voor vervoerskosten vind je hier.
  • PSC 102.08: De tekst over jouw vergoeding voor vervoerskosten vind je hier. (artikel 26)
  • PSC 102.09: De tekst over jouw vergoeding voor vervoerskosten vind je hier. (artikel 43 en 44)
  • PSC 102.10: Er is geen vergoeding voor vervoerskosten voorzien in jouw subsector. Er kunnen hierover afspraken gemaakt worden in jouw onderneming. Zie hiervoor verder, onder “afgevaardigden”.
  • PSC 102.11: De tekst over jouw vergoeding voor vervoerskosten vind je hier.(artikel 11 tot 13)
    

  Verlofstelsels: hoeveel extra verlof krijg ik in mijn sector?

  Ook je extra verlofdagen zijn afhankelijk van het paritair subcomité waar je onder valt. Hierna vind je een overzicht van de anciënniteitsverlofdagen in jouw subcomité. Een anciënniteitsverlofdag is een dag verlof die je ontvangt nadat je een aantal jaren in jouw onderneming hebt gewerkt. Vanaf dag werkjaar ontvang je elk jaar deze verlofdag(en).

  Ik werk in het paritair subcomité…

  Ik krijg 1 anciënniteitsverlofdag per jaar vanaf … jaar werken in mijn onderneming

  Ik krijg 2 anciënniteitsverlofdagen per jaar vanaf … jaar werken in mijn onderneming

  Ik krijg 3 anciënniteitsverlofdagen per jaar vanaf … jaar werken in mijn onderneming

  PSC 102.01

  7 jaar

  12 jaar

  17 jaar

  PSC 102.03

  15 jaar

  30 jaar

  Geen

  PSC 102.06 Witzandgroeven

  4 jaar

  8 jaar

  12 jaar

  PSC 102.06 Andere

  10 jaar

  15 jaar

  20 jaar

  PSC 102.07

  5 jaar

  Geen

   

  PSC 102.08

  20 jaar

  Geen

   

  Ik werk in het paritair subcomité…

  Ik krijg 4 anciënniteitsverlofdagen per jaar vanaf … jaar werken in mijn onderneming

  Ik krijg 5 anciënniteitsverlofdagen per jaar vanaf … jaar werken in mijn onderneming

  Ik krijg 6 anciënniteitsverlofdagen per jaar vanaf … jaar werken in mijn onderneming

  PSC 102.01

  22 jaar

  27 jaar

  32 jaar

  PSC 102.06 Witzandgroeven

  16 jaar

  20 jaar

  Geen

  PSC 102.06 Andere

  25 jaar

  30 jaar

  35 jaar

  Daarnaast is het mogelijk dat er in jouw subcomité nog andere extra verlofdagen voorzien zijn. Dit is enkel het geval in het subcomité 102.03, 102.07 en 102.09. Contacteer je ACLVB-kantoor als je hierover meer informatie wil.
   

  Tijdskrediet: heb ik recht om minder te werken?

  Je kan aan je werkgever vragen om in tijdskrediet te gaan. Dat betekent dat je tijdelijk minder gaat werken en dus ook minder loon verdient.

  Er zijn drie mogelijkheden:

  • Je kan ofwel 4 op de 5 dagen gaan werken. Dit kan enkel als je voltijds werkt.
  • Je kan ofwel halftijds gaan werken. Dit kan enkel als je minstens 3/4 werkt. (Meestal is dit minstens 28,5 uren per week)
  • Je kan ook tijdelijk stoppen met werken.

  Als je werkgever niet akkoord is, kan je dit toch afdwingen, tenzij je in een onderneming werkt met 10 werknemers of minder. Soms kan je werkgever dit voor een periode van maximum 6 maanden uitstellen als er te veel werknemers gelijktijdig in tijdskrediet gaan. Ook is het mogelijk dat personen in jouw functie permanent uitgesloten worden, maar je werkgever moet hierover een akkoord sluiten met een vakbond. Neem gerust contact op met je ACLVB-kantoor indien je hiermee geconfronteerd wordt.

  Om je loonverlies wat te compenseren, krijg je een vergoeding, maar enkel als je tijdskrediet met motief neemt, of eindeloopbaantijdskrediet vanaf 60 jaar (zie verder). Deze vergoeding kan je aanvragen in je ACLVB-kantoor.

  Er bestaan verschillende soorten tijdskrediet:

  1. Tijdskrediet zonder motief. Dit kan je nemen zonder dat je hiervoor een welbepaalde reden moet geven en aantonen. In dit geval krijg je geen vergoeding om je loonverlies te compenseren. Je moet op de dag van je aanvraag minstens een loopbaan van 5 jaar hebben, waarvan 2 jaar bij je huidige werkgever. Je kan dit tijdskrediet maximum gedurende 1 jaar voltijds nemen, 2 jaar halftijds of 5 jaar 1/5.
  2. Tijdskrediet met motief. Hierbij moet je wel een reden geven en aantonen vb. zorg voor je (ernstig ziek) kind, opleiding of palliatieve zorg. Je moet minstens 2 jaar in dienst zijn bij je werkgever op de dag van je aanvraag. Je kan dit tijdskrediet gedurende maximum 1,5  of 2 jaar nemen, afhankelijk van het motief.
  3. Tijdskrediet voor werknemers van 55 jaar en ouder. Dit wordt ook wel eens ‘eindeloopbaantijdskrediet’ of ‘landingsbaan’ genoemd. Hiervoor moet je op de dag van je aanvraag minstens 55 jaar oud zijn en minstens een loopbaan van 25 jaar hebben, waarvan 2 jaar bij je huidige werkgever. Dit tijdskrediet kan je nemen tot je in pensioen gaat.

  Als je in tijdskrediet wil gaan, ga dan langs in je ACLVB-kantoor.

  Naast deze mogelijkheden bestaan er ook nog thematische verloven: 

  Eindeloopbaan

  SWT: Kan ik nog in SWT (brugpensioen) gaan?

  Je kan nog in SWT gaan als je aan de voorwaarden voldoet. Je vindt deze terug in onze recentste infoflash over SWT in jouw sector

  Een volledig overzicht van je recht op SWT vind je per subcomité op de volgende plaats:

  • PSC 102.01: De tekst over jouw recht op SWT (brugpensioen) vind je hier.
  • PSC 102.02: De tekst over jouw recht op SWT (brugpensioen) vind je hier.
  • PSC 102.03: De tekst over jouw recht op SWT (brugpensioen) vind je hier.
  • PSC 102.04: De tekst over jouw recht op SWT (brugpensioen) vind je hier.
  • PSC 102.05: De tekst over jouw recht op SWT (brugpensioen) vind je hier.
  • PSC 102.06: De tekst over jouw recht op SWT (brugpensioen) vind je hier.
  • PSC 102.07: De tekst over jouw recht op SWT (brugpensioen) vind je hier.
  • PSC 102.08: De tekst over jouw recht op SWT (brugpensioen) vind je hier.
  • PSC 102.09: De tekst over jouw recht op SWT (brugpensioen) vind je hier.
  • PSC 102.10: De tekst over jouw recht op SWT (brugpensioen) vind je hier.

  2e pensioenpijler: zal ik bovenop mijn wettelijk pensioen nog een aanvullend pensioen krijgen?

  Ook het aanvullend pensioen verschilt per subcomité. Enkel in het paritair subcomité 102.01, 102.06 (andere dan witzandgroeven) en 102.09 is er een aanvullend pensioen.

  • PSC 102.01: De tekst over jouw aanvullend pensioen vind je hier.
  • PSC 102.06 (andere dan witzandgroeven): De tekst over jouw aanvullend pensioen vind je hier.
  • PSC 102.09: De tekst over jouw vergoeding voor aanvullend pensioen vind je hier.
    

  Syndicale rechten

  Syndicale afvaardiging: zijn er afgevaardigden of delegees op mijn werk?

  Of er afgevaardigden kunnen zijn in jouw onderneming, hangt af van het subcomité waarin jij werkt. Per subcomité kunnen er afgevaardigden zijn vanaf een minimum aantal arbeiders of werknemers (=arbeiders + bedienden).

  Ik werk in het paritair subcomité…

  Er kunnen afgevaardigden zijn in mijn onderneming vanaf … arbeiders of werknemers (= arbeiders + bedienden)

  PSC 102.01

  6 arbeiders

  PSC 102.02

  50 werknemers

  PSC 102.03

  50 werknemers

  PSC 102.04

  50 werknemers

  PSC 102.05

  1 arbeider

  PSC 102.06

  8 arbeiders

  PSC 102.07

  1 arbeider

  PSC 102.08

  1 arbeider

  PSC 102.09

  1 arbeider

  PSC 102.10

  50 werknemers

  PSC 102.11

  50 werknemers

  De namen van jouw afgevaardigden vind je terug in je arbeidsreglement. Een afgevaardigde kan namens het personeel vragen stellen aan de werkgever, en voorstellen doen om de werkomstandigheden te verbeteren. Ook kan hij jou en je collega's op de hoogte houden van de actualiteit rond loon en werk. Daarnaast kan hij jou bijstaan in jouw gesprekken met de werkgever. Wil je meer informatie hierover, neem dan contact op met de syndicale werking van jouw zone. De gegevens vind je hier voor Vlaanderen, en hier voor Brussel.

  Syndicale premie: Krijg ik een stuk van mijn lidgeld terugbetaald?

  Een syndicale premie is een gedeeltelijke terugbetaling van je lidgeld van de vakbond. Op die manier kost het weinig om lid te zijn van de ACLVB. Als je een jaarlijks een syndicale premie van 135 euro krijgt, dan betaal je eigenlijk maar 4,5 euro per maand om lid te zijn van de ACLVB (((15,7 eurox12)-135)/12)

  Ook je syndicale premie verschilt per paritair subcomité. In alle subcomité krijg je voor een volledig jaar voltijds werken een premie van 135 euro, behalve in het subcomité 102.06 (witzandexploitaties), waar het bedrag 120 euro bedraagt. Ook is er in het subcomité 102.10 en 102.11 helaas geen syndicale premie voorzien.

  Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
  Of zoek uw secretariaat via de kaart