PC 140.05: Loon- & arbeidsvoorwaarden

Op deze pagina:

  loon- en arbeidsvoorwaarden

  Hieronder vindt u de belangrijkste loon- en arbeidsvoorwaarden voor de werknemers van het paritair comité 140.05 - Verhuisondernemingen.

  Uw paritair comité is een belangrijk orgaan, want het is op dit niveau dat de minimale loon- en arbeidsvoorwaarden die van toepassing zijn in uw sector worden vastgelegd. Dit gebeurt door middel van collectieve arbeidsovereenkomsten.

  Op onze website willen wij u een overzicht geven van een deel van de regels die van toepassing zijn in uw sector. Meer informatie nodig? Neem contact op met uw afgevaardigde of bestendig secretaris van de ACLVB.

  Opgelet! Bedrijfs-cao’s kunnen betere voorwaarden bevatten. In dat geval zijn natuurlijk de gunstigste voorwaarden van toepassing.

  Loon

  Hieronder vindt u de minimumuurlonen van de verschillende werknemerscategorieën in het PC 140.05.

  Opgelet! Als er binnen uw bedrijf andere lonen gelden, dan moeten die hoger zijn dan de sectorale uurlonen.

  Schaallonen 38 uur/week op 01/12/2020:

   Categorie  
  Beginneling drager    11,9811
  Drager (+ 1 jaar)                          12,0846
  Nationaal en internationaal chauffeur          12,3148
  Liftbestuurder                                 12,3148
  Inpakker                                       12,3148
  Kistenmaker                                    12,3148
  Chauffeur rijbewijs C of CE met min. 2j dienst in de sector               12,4461
  Ploegbaas                                      12,4461
  Studenten 85 % van het minimumuurloon van de drager-beginneling - 10,1839

  Vergoedingen


  1) Flexibiliteitspremie voor alle diensturen boven 38 uur/week die geen overuren en geen beschikbaarheidstijd zijn : 3,3187 EUR

  2) ARAB-vergoeding voor niet-sedentaire werknemers : 1,12  EUR/uur

  3) Anciënniteitspremie (jaarlijkse brutopremie in januari) :

  vanaf 3 jaar ononderbroken anciënniteit                   25,00
  vanaf 5 jaar ononderbroken anciënniteit                   48,00
  vanaf 10 jaar ononderbroken anciënniteit                  85,00
  vanaf 15 jaar ononderbroken anciënniteit                 122,00
  vanaf 20 jaar ononderbroken anciënniteit                 160,00

  4) Verblijfsvergoeding :
  Overnachting en ontbijt                              17,1762 EUR
  Middagmaal                                                13,7623 EUR
  Avondmaal                                                 11,9809 EUR

  5) Verwijderingsvergoeding : 3,3187 EUR

   

  Tijdsskrediet

  Sinds 1 januari 2015 is het systeem van tijdskrediet grondig gewijzigd. Voor meer informatie in verband met tijdskrediet, verwijzen wij u door naar de algemene ACLVB-publicaties over dit thema.

  Wij kunnen op deze website niet altijd een kant-en-klaar antwoord bieden op alle individuele vragen. Veel hangt af van uw persoonlijke situatie. Voor specifieke vragen over tijdskrediet kunt u steeds terecht bij een van onze ACLVB-kantoren of bij onze medewerkers.

   

  Opzegtermijnen

  Sinds 1 januari 2014 zijn de opzegtermijnen voor arbeiders en bedienden geharmoniseerd.  Hierdoor is de berekening van de opzegtermijnen complex geworden. Indien u vragen hebt over uw persoonlijke situatie, gelieve dan contact op te nemen met uw afgevaardigde of uw ACLVB-secretariaat. Zij beschikken over de nodige tools om u verder te helpen.

  OPGELET! U hebt pas recht op werkloosheidsuitkeringen wanneer u zelf geen schuld hebt aan uw ontslag. Laat u nooit onder druk zetten door uw werkgever om zelf een einde te maken aan uw contract of om dit te beëindigen in onderlinge overeenkomst indien u daar eigenlijk niet mee akkoord kan gaan. U riskeert uw recht op werkloosheidsuitkeringen te verliezen. Als u wordt ontslagen of als u zelf ontslag wil nemen, neem dan eerst contact op met uw ACLVB-bedrijfscoördinator, uw vakbondsafgevaardigde of uw plaatselijke ACLVB-secretariaat.

   

  Eindeloopbaan - SWT

  Het systeem van werkloosheid met bedrijfstoeslag (het vroegere brugpensioen) is de laatste jaren grondig gewijzigd.

  Voor meer informatie in verband met SWT kunt u elders op onze website terecht. 

  Wij kunnen op deze website niet altijd een kant-en-klaar antwoord bieden op alle individuele vragen. Het hangt af van uw persoonlijke situatie of u recht hebt op SWT. Voor specifieke vragen kunt u steeds terecht bij een van onze ACLVB-kantoren of bij onze medewerkers.

  Het systeem van werkloosheid met bedrijfstoeslag (brugpensioen) is de laatste jaren grondig gewijzigd.

  Voor meer algemene informatie in verband met SWT kan u elders op onze website terecht.

  Wij kunnen op deze website niet altijd een “kant en klaar” antwoord bieden op alle individuele vragen. Veel hangt af van uw persoonlijke situatie. Voor specifieke vragen kan u steeds terecht bij één van onze ACLVB-kantoren of bij onze medewerkers.

  Hieronder geven wij een schematisch overzicht van de specifieke stelsels die actueel van toepassing zijn in het PC 140.05 :
   

  Regime SWT PC 140.05

  Leeftijd

  Loopbaan

  Geldigheidsduur

   

  Man

  Vrouw

  Begin

  Einde

  Algemeen stelsel

  62

  40

  35 (2019)

  1/01/2015

   

  36 (2020)

  Medisch SWT

  58

  35

  1/01/2019

  31/12/2020

   

  Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
  Of zoek uw secretariaat via de kaart