PC 312 : loon- en arbeidsvoorwaarden

Op deze pagina:

  Wat is mijn werktijd?

  In de sector werk je 36 uur per week, verdeeld over vier en een halve werkdag per week. Bepaalde categorieën hebben bovendien het recht hun werk te verminderen tot 32 uur (weliswaar ook volgens dit aantal uren betaald).

  Deeltijdsen hebben recht op minstens 18 uur per week; dit kan met een zekere anciënniteit automatisch stijgen, als je geen verhoging krijgt.

  De arbeidsduur is gespreid over ten hoogste vijf dagen per week en je presteert minstens drie uur per dag (vier uur voor wie meer dan 5 jaar anciënniteit heeft.

  Vanaf het 37ste uur heb je recht op overloon.

  Je hebt in deze sector ook recht op acht vrije weekends per kalenderjaar (is geen extra vakantie), behalve in bepaalde drukke periodes, maar wel bovenop de jaarlijkse hoofdvakantie.

  Op hoeveel loon heb ik recht?

  Klik hier voor de barema’s

  Sinds juni 2015 zijn de jongerenbarema’s in deze sector afgeschaft: dat wil zeggen dat de carrière begint te lopen vanaf de indiensttreding, niet langer vanaf 21 jaar. Het bedrijf kan hier echter nog steeds een andere regeling voor hebben.

  Voor deeltijdse werknemers met vaste wekelijkse arbeidsduur en variabele uurroosters zal er de keuze komen om hun bijkomende uren ofwel onmiddellijk uitbetaald te krijgen ofwel om deze betaald te recupereren binnen een periode van 12 maanden na afloop van het kwartaal.

  Zijn er premies in deze sector?

  Heb ik recht op een eindejaarspremie?

  Je hebt in deze sector recht op een eindejaarspremie, weliswaar in verhouding tot de effectieve prestaties.

  Heb ik recht op ecocheques?

  Elke voltijdse medewerkers krijgt ecocheques ter waarde van 250 euro (of ander voordeel indien dit onderhandeld werd binnen het bedrijf. Bij deeltijdse werknemers is dit in verhouding tot de prestaties.

  Heb ik recht op maaltijdcheques?

  De kans is groot dat je maaltijdcheques krijgt; dit hangt af van je bedrijf. De kans bestaat dat deze sinds het recente akkoord verhoogd of ingevoerd zijn.

  Heb ik recht op andere premies?

  • Er is in de sector een jaarlijkse premie voorzien van 5 euro per gepresteerde maand.
  • Ook in december wordt een premie voorzien van 148,74 euro, in verhouding tot het aantal gepresteerde werktijd.
  • Ook is er een jaarlijkse premie in juni voorzien van 250 euro bruto, die binnen het bedrijf kunnen omgezet worden in maaltijdcheques en/of groepsverzekering en/of een deeltje brutopremie. Aangezien deze opties interessanter zijn voor jou én de werkgever, is de kans groot dat hiervoor gekozen is.
  • Er is in 2017 een éénmalige brutopremie voorzien van 70 euro bruto (pro rata voor anderen). Voorwaarde is dat je op 30 november 2017 in dienst bent; dit wordt samen met de eindejaarspremie betaald in december.
  • Er is een tussenkomst van drie euro per dag voor kinderopvang (kinderen tussen 0 en 3 jaar) voor personeelsleden die minstens 12 maanden anciënniteit in een onderneming uit de sector hebben. Het maximum bedraagt 600 euro per jaar.

  Hoe worden mijn vervoerskosten terugbetaald?

  In het PC 312 worden de kosten van de trein (80% prijs abonnement) en de fiets (0.22 euro/km) betaald door de werkgever.

  Voor ander (of gemengd) openbaar vervoer is er een tussenkomst die ongeveer overeen komt met het treinabonnement. Voor wie met de wagen komt is er een vergoeding van 75% van het treinabonnement.

  Wie meer verdient dan 35 000 euro per jaar, heeft hier geen recht op.

  Heb ik recht op arbeidsduurvermindering of extra verlof?

  Je hebt recht op arbeidsduurvermindering in deze sector: zie arbeidsduur hierboven.

  Heb ik recht op tijdskrediet?

  De mogelijkheden voor tijdskrediet zijn de voorbije jaren beperkter geworden. Toch zijn er in het pc 312 nog mogelijkheden hiertoe.

  Het uitvoerend personeel

  • Voltijds, 1/5de tijdskrediet en 1/2de tijdskrediet voor de motieven “zorg en opleiding”: maximum 36 maanden of 51 maanden voor het motief zorg.
  • 1/5 tijdskrediet eindeloopbaan vanaf 50 jaar na een loopbaan van 28 jaar met uitkering vanaf 55 jaar).
  • Halftijds of 1/5de tijdskrediet vanaf 55 jaar met uitkering in geval van loopbaan van 35 jaar, zwaar beroep en 20 jaar nachtarbeid.

  Kaderleden categorie 5 (zie hoger)

  • Jonger dan 55 jaar: voltijds tijdskrediet met motief gedurende 36 (of 51) maanden.
  • Indien 55+ (*) en mits goedkeuring werkgever:
   • 1/5de of halftijds tijdskrediet in het kader van eindeloopbaan.
   • Voltijds, halftijds of 1/5de tijdskrediet met motief gedurende 36 (of 51) maanden.
   • Halftijds (eindeloopbaan).
   • Vanaf 1 januari 2018 (voor 55+) recht op 1/5de  tijdskrediet in het kader van de  eindeloopbaan (zonder goedkeuring).
   • (*) de storemanager wordt hiervan uitgesloten.

  Ook is er een kleine financiële tussenkomst van het sociaal fonds voorzien voor de 55+’ers die hun prestaties verminderen via een halftijds tijdskrediet (te voldoen aan enkele voorwaarden).

  Heb ik recht op SWT(ex-brugpensioen)?

  Wie ontslagen wordt, heeft recht op het SWT-stelsel, voor wie aan volgende voorwaarde voldoet.

  • 58 jaar (in 2017) of 59 jaar (in 2018)  indien 20 jaar in nachtarbeid (tot 31/12/2017) of zwaar beroep en 33 jaar/35 jaar beroepsverleden.
  • 58 jaar (in 2017) of 59 jaar(in 2018) met loopbaan van 40 jaar.
  • De beschikbaarheid op de arbeidsmarkt ligt voor 2017 op 60 jaar, voor 2018 op 61 jaar.
  Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
  Of zoek uw secretariaat via de kaart