PC 315.03: Loon- & arbeidsvoorwaarden

Op deze pagina:

  Loon- en arbeidsvoorwaarden

  Hieronder vindt u de belangrijkste loon- en arbeidsvoorwaarden voor de werknemers van het paritair comité 315.03 voor het luchthavenbeheer.

  Uw paritair comité is een belangrijk orgaan, want het is op dit niveau dat de minimale loon- en arbeidsvoorwaarden die van toepassing zijn in uw sector worden vastgelegd. Dit gebeurt door middel van collectieve arbeidsovereenkomsten.

  Op onze website willen wij u een overzicht geven van een deel van de regels die van toepassing zijn in uw sector. Meer informatie nodig? Raadpleeg dan de sectorale brochure of neem contact op met uw afgevaardigde of bestendig secretaris van de ACLVB.

  Opgelet! Bedrijfs-cao’s kunnen betere voorwaarden bevatten. In dat geval zijn natuurlijk de gunstigste voorwaarden van toepassing.

   

  Loon

  Voor het PC 315.03 bestaan er geen minimumbarema's op sectorvlak.
  Loonsverhogingen worden op ondernemingsniveau bepaald.

  Premie

  Maltijdcheques

  Vanaf 01.01.2016 wordt er aan de werknemers een maaltijdcheque toegekend per effectief gepresteerde dag.


  De nominale waarde van de maaltijdcheque bedraagt 2,10 EUR
  De werkgeversbijdrage is vastgesteld op 1,01 EUR en de werknemersbijdrage is vastgesteld op 1,09 EUR.
  In de ondernemingen die op 01.01.2016 reeds maaltijdcheques toekennen, wordt de werkgeversbijdrage verhoogd met 1 EUR.
  Vanaf 01.01.2016 wordt definitief overgeschakeld naar elektronische maaltijdcheques.

  Syndicale rechten

  Syndicale premie

  Elk lid van een vakorganisatie dat lidgeld betaalde tijdens het betrokken refertejaar, heeft recht op een volledige vakbondspremie of een gedeelte ervan volgens onderstaande modaliteiten.

  Het bedrag van de syndicale premie wordt vastgesteld op een bedrag van 90 € voor de leden van ACLVB die bijdrage betalend zijn.

  Elk jaar bezorgt de werkgever met de loonbrief van de maand februari van het jaar volgend op het refertejaar het document om de syndicale premie aan te vragen voor het refertejaar

  Tijdsskrediet

  Sinds 1 januari 2015 is het systeem van tijdskrediet grondig gewijzigd. Voor meer informatie in verband met tijdskrediet, verwijzen wij u door naar de algemene ACLVB-publicaties over dit thema.

  Wij kunnen op deze website niet altijd een kant-en-klaar antwoord bieden op alle individuele vragen. Veel hangt af van uw persoonlijke situatie. Voor specifieke vragen over tijdskrediet kunt u steeds terecht bij een van onze ACLVB-kantoren of bij onze medewerkers.

   

  Opzegtermijnen

  Sinds 1 januari 2014 zijn de opzegtermijnen voor arbeiders en bedienden geharmoniseerd.  Hierdoor is de berekening van de opzegtermijnen complex geworden. Indien u vragen hebt over uw persoonlijke situatie, gelieve dan contact op te nemen met uw afgevaardigde of uw ACLVB-secretariaat. Zij beschikken over de nodige tools om u verder te helpen.

  OPGELET! U hebt pas recht op werkloosheidsuitkeringen wanneer u zelf geen schuld hebt aan uw ontslag. Laat u nooit onder druk zetten door uw werkgever om zelf een einde te maken aan uw contract of om dit te beëindigen in onderlinge overeenkomst indien u daar eigenlijk niet mee akkoord kan gaan. U riskeert uw recht op werkloosheidsuitkeringen te verliezen. Als u wordt ontslagen of als u zelf ontslag wil nemen, neem dan eerst contact op met uw ACLVB-bedrijfscoördinator, uw vakbondsafgevaardigde of uw plaatselijke ACLVB-secretariaat.

   

  Eindeloopbaan - SWT

  PC 315.03 LEEFTIJD LOOPBAAN

  TREEDT IN WERKING

         EINDE
  SWT ZWARE BEROEPEN, NACHT 60 35 01-01-25

  31-12-26

   

  SWT LANGE LOOPBAAN 60 40

  01-01-25

  31-12-26

   

   

   
  Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
  Of zoek uw secretariaat via de kaart