PC 322 : loon- en arbeidsvoorwaarden

Op deze pagina:

  Waar heb je recht op?

  Je hebt recht op een eindejaarspremie en syndicale premie!

  Hoeveel bedraagt de eindejaarspremie?

  De eindejaarspremie bedraagt 8,33% van het brutoloon dat tussen 1 juli 2020 t.e.m. 30 juni 2021 werd verdiend.

  Heb ik recht op een eindejaarspremie?

  Om de eindejaarspremie te krijgen moet u minstens 65 dagen tewerkgesteld zijn geweest als uitzendkracht tussen 1 juli 2020 en 30 juni 2021 Ofwel 494 uren in die periode onderworpen zijn bij de sociale zekerheid als uitzendkracht. Dus de dagen van ziekte en ongeval, gedekt door gewaarborgd loon, recuperatie en/of inhaalrust tijdens genoemde periode worden gelijkgesteld.

  Maximum 5 dagen economische- technische- of crisiswerkloosheid worden gelijkgesteld. Ook de eerste 30 dagen afwezigheid wegens een arbeidsongeval komen in aanmerking bij de berekeningen. Uitzendkrachten, die tijdens de referteperiode in vaste dienst zijn getreden bij de gebruiker, moeten slechts 60 dagen of 465 uren tewerkstelling bewijzen.

  Wie aangesloten is bij de ACLVB heeft ook recht op een syndicale premie van 104 euro.

  Lees hier hoe je je premies kunt aanvragen.

  Heb ik recht op een eindejaarspremie ?

   

  Feestdagen

  Als een feestdag valt tijdens de duurtijd van je contract, heb je recht op die feestdag.
  Wanneer twee contracten voor uitzendarbeid bij hetzelfde bureau bij dezelfde gebruiker onderbroken worden door de feestdag of vervangingsdag voor die feestdag, dan heeft de uitzendkracht recht op die feestdag. Deze dagen worden betaald door het uitzendkantoor.

  Loon

  Je hebt misschien wel een ander statuut dan je collega’s in het bedrijf waar je werkt. Maar, je hebt recht op hetzelfde loon, dezelfde vergoedingen en voordelen.
   

  Hoe komen je rechten tot stand?

  In tegenstelling tot andere sectoren, wordt het statuut en de bijhorende loon- en arbeidsvoorwaarden niet alleen op sectoraal vlak in het paritair comité geregeld. Vaak heeft ook de nationale arbeidsraad (NAR) of de regering en/of parlement een belangrijke stem in het statuut van de uitzendkracht.
   

  Werk je zelf voor een uitzendbureau?

  Dan val je onder het Paritair Comité 200!

  Om de twee jaar zijn er onderhandelingen in het paritair comité (322) met de sociale partners.
  De sociale partners zijn de ACLVB en de twee andere bonden als werknemersvertegenwoordigers. Voor de werkgevers zetelen Federgon en het Verbond van Belgische Ondernemingen. De ACLVB spant zich in om de rechten van de uitzendkracht te verbeteren, maar ook om misbruiken van uitzendarbeid te beperken. Hoe meer aangeslotenen bij de ACLVB, hoe sterker we jouw rechten kunnen verdedigen, in overleg als het kan, tot bij de rechtbank als het moet!

  Momenteel lopen er onderhandelingen in het paritair comité voor een nieuw sectoraal akkoord.

  Heeft u nog meer vragen of denkt u dat uw rechten niet worden gerespecteerd? Kom langs in een van onze secretariaten!
   

  Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
  Of zoek uw secretariaat via de kaart