Sociale verkiezingen: beschermd

Op deze pagina:

    Om werknemers de garantie te bieden dat ze hun kandidatuur in vertrouwen kunnen stellen en zich in alle vrijheid kunnen uitdrukken, heeft de wetgever voorzien in een bescherming tegen ontslag van de kandidaten voor de sociale verkiezingen en de verkozenen in de OR en het CPBW.

    Vanaf datum X-30 (die valt in de periode vanaf 12.01.2020 t.e.m. 25.01.2020 en is afhankelijk van de verkiezingsdatum) zijn kandidaten voor de sociale verkiezingen beschermd tegen ontslag. Als beschermd werknemer kan je slechts ontslagen worden om een dringende reden of om economische/technische redenen. Dat is ook zo wanneer je in mei niet zou verkozen worden.

    Voorwaarde is wel dat je op de definitieve kandidatenlijst voorkomt.

    Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
    Of zoek uw secretariaat via de kaart