Sociale verkiezingen, wat moet ik me daarbij voorstellen?

Op deze pagina:

    Om in bedrijven echt te kunnen meepraten heeft een vakbond verkozenen nodig voor overlegorganen zoals de Ondernemingsraad (OR) en het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW). Alleen dan kan een vakbond sleutelen aan de werkomstandigheden en het welzijn van álle werknemers.

    Deelnemen aan de sociale verkiezingen is dus een win-winsituatie: de ACLVB kan via zoveel mogelijk kandidaten een duidelijke stem hebben in de overlegorganen én jij kan het als kandidaat opnemen voor je collega’s en mee zorgen voor hun welzijn op de werkvloer.

    Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
    Of zoek uw secretariaat via de kaart