Van probleem naar gerechtigheid: een blik in de wereld van onze juridische dienstverlening

Op deze pagina:

  Met de behandeling van jaarlijks ruim 5.300 nieuwe dossiers - rechtszaken en tussenkomsten van bemiddeling inbegrepen - en van nog ontelbare vragen voor advies, vormt de juridische dienst mee het kloppende hart van de organisatie. Dagelijks komen vragen en dossiers toe van onze leden, afgevaardigden en diensten.

  Leden komen langs op het kantorennetwerk of winnen telefonisch advies in en uiteraard komen heel wat vragen binnen via e-mail. Onze kantoormedewerkers verlenen hierin eerstelijnshulp die gebundeld en aangestuurd wordt door onze zonale verantwoordelijken voor Advies, Begeleiding en Rechtsbijstand (ABR). Dossiers tegen beslissingen van de mutualiteit en de RVA blijven ook door hen gecoördineerd en opgevolgd, samen met het advocatenkantoor waarmee de betrokken zone samenwerkt. Alle andere domeinen van de Arbeidsrechtbank komen uiteindelijk op onze centrale juridische diensten in Gent en Brussel terecht.

  Onze bestendig secretarissen leveren de eerstelijnshulp aan onze afgevaardigden. Als het tot een dossier komt, wordt dit eveneens opgevolgd door de zonale ABR-verantwoordelijken en afhankelijk van het type dossier overgemaakt aan de juridische dienst.

  De uitdrukking “goede afspraken, maken goede vrienden” geldt ook hier en daarom wordt bij aanvang van elk dossier een charter overlopen en ondertekend door het betrokken lid. Leden kunnen vanaf dag 1 van hun lidmaatschap terecht voor juridisch advies. Ook bemiddeling en het starten van een juridische procedure zijn in het lidmaatschap begrepen voor zover men minstens 12 maanden gesyndiceerd is.  Komt men niet aan deze 12 aaneengesloten maanden lidmaatschap bij ACLVB en eventueel bij andere vakbonden, dan is uiteraard ook nog tussenkomst mogelijk, maar dan wordt een eenmalige forfaitaire vergoeding gevraagd.

  Als werknemer of sociaal verzekerde kan je in heel wat situaties terechtkomen, waarin je nood hebt aan juridische omkadering. Niet alleen problemen of geschillen met je werkgever, maar ook met de arbeidsongevallenverzekering, ziekte- en invaliditeitsverzekering en falingen om er maar een paar te noemen.

  Bovendien zijn voor kaderleden de uitdagingen vandaag de dag legio. Juridisch omkaderd betekent voor deze groep werknemers dat zij, net als elk ander lid, bij ACLVB terechtkunnen voor juridisch advies en natuurlijk verder indien nodig. Nemen we als typisch voorbeeld de bedrijfswagens. Wat met de mogelijkheid tot controle door de werkgever en het raakvlak met de privacy? Wat bij schade? Wat bij ziekte?

  Kaderleden kennen vaak verschillende loonelementen en bonusplannen, die allemaal onderhevig kunnen zijn aan wijziging naargelang de persoonlijke situatie en/of targets veranderen. Vragen over beschikbaarheid, advies over welzijn op het werk, aanpak pestgedrag, je kan ze allemaal bij ons kwijt. Het netwerk van ACLVB-medewerkers, van ABR-verantwoordelijken, bestendig secretarissen en de centrale juridische diensten zorgt ervoor dat onze aangesloten kaderleden hierover terechtkunnen in een vertrouwelijke omgeving met een persoonlijke aanpak. Je bent geen nummer.

  “Over vertrouwen gesproken. Vaak zit er veel vertrouwen bij de werknemers naar de werkgever toe en denkt men er bijvoorbeeld niet aan om loonfiches en andere documenten af te drukken, immers “mij gebeurt dit niet”… Een gegeven wat we toch realistisch en nuchter onder de aandacht willen brengen.”

  Naast dienstverlening aan onze leden, vormt het adviseren van onze bestendig secretarissen binnen het bedrijf, nationaal sectoraal verantwoordelijken binnen de paritaire comités en de verschillende regionale en nationale diensten de basis van het takenpakket.

  Onze juristen pleiten ook op de verschillende Arbeidsrechtbanken en Arbeidshoven, en bij ontstentenis wordt gebruikgemaakt van gespecialiseerde advocatenkantoren. Kwaliteit gegarandeerd.

  Daarnaast geven de juristen en medewerkers van de juridische dienst heel wat interne vorming o.a. aan onze afgevaardigden. Hoe ruimer de blik, hoe gerichter de tussenkomst.

  Elk lid kan bovendien gebruik maken van de handige Weetwijzer. Deze hoeksteen van onze werking is beschikbaar in boekvorm, via website en recent ook via een handige app. Dit naslagwerk wordt tweewekelijks aangepast aan de immer veranderende wet- en regelgeving. Bovendien is de Weetwijzer het geesteskind van het voormalig diensthoofd van de juridische dienst en heden Voorzitter van de ACLVB, Mario Coppens. Hij coördineert en beheert dit project nog tot op vandaag.

  Midden onze mensen staan, is voor ACLVB geen loos begrip.

  Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
  Of zoek uw secretariaat via de kaart