Verkiezingen van 26 mei 2019: stemmen bij volmacht is mogelijk!

Op deze pagina:

  Stemmen in volle vrijheid is een individueel recht en een democratische plicht. Door het deponeren van uw stembiljet in de stembus, heeft u de macht om de uitkomst van de verkiezingen te beïnvloeden en te kiezen voor een betere toekomst.

  Wat als u op de verkiezingsdag niet persoonlijk in het stembureau aanwezig kunt zijn? U kunt dan stemmen "bij volmacht": U kiest vrij een vertrouwpersoon van uw keuze (familielid, vriend of vriendin, buur, enz.) om voor u te stemmen in uw stembureau. Deze persoon (zogenaamd de "volmachtdrager") zal wel moeten voldoen aan de voorwaarden om kiezer te zijn.

  Het is niet nodig dat deze persoon in uw gemeente woont. Als uw volmachtdrager gaat stemmen in een ander stembureau dan dat van u, zal zij/hij moeten stemmen in twee afzonderlijke kantoren op de verkiezingsdag (dat wil zeggen in het stembureau vermeld op haar/zijn oproepingsbrief en in het bureau vermeld op uw eigen oproepingsbrief).

  Opgelet, u kan maar één keer stemmen met volmacht, en dus maar één keer per verkiezing volmachtdrager zijn.
   

  Hoe moet ik dat doen (in het Brussels Gewest)?

  1. U moet eerst volmacht geven aan uw volmachtdrager via het officieel formulier, dat jullie beide zullen moeten ondertekenen. Het formulier is beschikbaar bij uw gemeente of op de volgende link:
  1. U moet dan een attest of document bijvoegen dat de reden vermeldt waarom u niet zelf kunt gaan stemmen. Opgelet, afhankelijk van de aard van de rede verschilt het document of attest dat U moet indienen. Slechts beperkte redenen zijn toegestaan (ziekte of handicap, professionele plicht, verblijf in het buitenland voor zaken of diensten, studies, enz. De volledige lijst is te vinden op https://verkiezingen.fgov.be/kiezers-wat-als-men-niet-beschikbaar-is-op-de-dag-van-de-stemming/stemming-bij-volmacht).
    
  2. Op de dag van de verkiezingen zal uw volmachtdrager stemmen in uw naam en in uw stembureau, uitgerust met:
  • haar/zijn dagvaarding (om te bewijzen dat hij zelf kiezer is)
  • haar/zijn identiteitskaart
  • uw dagvaarding
  • het officieel formulier ingevuld en ondertekend
  • een document of attest dat de onmogelijkheid voor u om u aan te bieden bij uw stembureau op de dag van de verkiezingen aantoont.
  Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
  Of zoek uw secretariaat via de kaart