Het recht op vorming in PC 200

30/06/2022 - 10u

De laatste sectorale onderhandelingen hebben geleid tot de ondertekening van een collectieve arbeidsovereenkomst die de werknemers van het Aanvullend Paritair Comité voor Bedienden 200 een bepaald aantal opleidingsdagen garandeert. 

In 2022-2023 heeft elke voltijdse bediende die ressorteert onder het PC 200 (in principe) recht op 4 (bedrijf met minder dan 10 werknemers), 4,5 (bedrijf tussen 10 en 20 werknemers of 6 (bedrijf met meer dan 20 werknemers) vormingsdagen tijdens de werkuren. Deze dagen worden collectief of individueel geteld.

Hoe deze dagen in uw bedrijf (collectief of individueel) worden verdeeld, hangt af van verschillende elementen. Is er een vakbondsdelegatie? Is er een trainingsplan? Zijn er meer of minder dan 20 werknemers?

In het kader van de opleidings-CAO die op 18 november 2021 werd afgesloten, hadden bedrijven tot 30/06/2022 de tijd om een opleidingsplan af te ronden.

U bent nu dus in de positie om de exacte situatie van uw bedrijf te kennen. Om u te helpen uw weg te vinden in dit complexe systeem en om de werknemers te informeren, vindt u in bijlage een document dat de regelgeving samenvat in de vorm van FAQ's. 

Voor meer informatie en raadpleging van de beschikbare pleidingen:  https://www.cevora.be/nl/

 

Nog vragen ?

Nog vragen?

Neem dan gerust contact op met je ACLVB-secretariaat.

Download

Download

Download de Faq

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart