PC 200 : ecocheques

14/06/2022 - 09u

Elke voltijdse werknemer met een volledige referentieperiode (die loopt van 01/06/2021 - 31/05/2022) heeft recht op 250 EUR aan ecocheques. De betaling van deze ecocheques gebeurt ieder kalenderjaar in de loop van de maand juni, en wordt berekend in verhouding tot je arbeidsprestaties. Een gedetailleerd overzicht van de bedragen vindt u in de tabel hieronder. 

Let op!  Het is mogelijk dat de toekenning van de ecocheques in jouw bedrijf werd omgezet in een gelijkwaardig voordeel. 

Gezien de situatie zijn veel werknemers in tijdelijke werkloosheid terechtgekomen. Helaas zijn we er niet in geslaagd een akkoord te bereiken met de werkgevers om deze periode op sectoraal niveau te assimileren. Dit betekent dat uw werkgever technisch gezien het recht heeft om het bedrag van uw ecocheques te verlagen naar rato van het aantal dagen tijdelijke werkloosheid tijdens de referentieperiode. Op bedrijfsniveau kan echter een akkoord worden bereikt om deze periodes van werkloosheid te assimileren.

Wekelijkse arbeidsduur

Sinds 2010

Vanaf 4/5 van een voltijdse betrekking

EUR 250

Vanaf 3/5 van een voltijdse betrekking

EUR 200

Vanaf 1/2 van een voltijdse betrekking

EUR 150

Minder dan 1/2 van een voltijdse betrekking

EUR 100

De bedragen hierboven zijn de toegekende bedragen voor een volledige referentieperiode van 12 maanden die loopt van juni van het vorige kalenderjaar tot en met de maand mei van het desbetreffende kalenderjaar.

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart