PC 200 : Jaarlijkse premie

06/06/2023 - 10u

Hoeveel bedraagt de premie ?

Dit jaar bedraagt de premie €307,94 (voor een voltijds tewerkgestelde werknemer).

Let op: Het bedrag van de Jaarlijkse premie wordt berekend in verhouding tot de effectieve en gelijkgestelde dagen tijdens de referteperiode

Wat is de referteperiode ?

01/06/2022 – 31/05/2023

Wanneer zal de premie uitbetaald worden ?

Deze premie wordt samen met uw salaris van juni uitbetaald.

Waarom dit bedrag ?

Ter herinnering : wij hadden deze premie in 2015 onderhandeld, met een eerste uitbetaling in 2016. Het gaat om een omzetting van de bruikbare loonmarge voor 2016. Het bedrag  liep tot €250 en is (zoals de lonen) gekoppeld aan de indexatie, daarom is de premie nu €307,94.

Let op:

-In uw bedrijf mag dit bedrag omgezet worden in een gelijkwaardig voordeel. Aarzel niet om uw afgevaardigde en/of personeelsdienst te contacteren als u de premie niet ontvangt met uw salaris van juni.

- Gezien de situatie zijn veel werknemers in tijdelijke werkloosheid terechtgekomen. Helaas zijn we er niet in geslaagd een akkoord te bereiken met de werkgevers om deze periode op sectoraal niveau te assimileren. Dit betekent dat uw werkgever technisch gezien het recht heeft om het bedrag van uw jaarlijkse premie te verlagen naar rato van het aantal dagen tijdelijke werkloosheid tijdens de referentieperiode. Op bedrijfsniveau kan echter een akkoord worden bereikt om deze periodes van werkloosheid te assimileren.

Nog vragen ?

Nog vragen?

Neem dan gerust contact op met je ACLVB-secretariaat.

Download

Download

Download de flash

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart