PC 200 : Sectoraal akkoord

01/07/2019 - 09u

Voor het PC 200 hebben we een akkoord afgesloten dat een verbetering van uw arbeidsomstandigheden voor de komende jaren zal bepalen. Jullie kunnen het volledige protocol nalezen op deze pagina, maar onderstaand is er een samenvatting van het sectoraal akkoord 2019-2020.
 

Koopkracht

Wat de koopkracht betreft, hebben we de volledige invulling van de loonmarge gerealiseerd in de vorm van een verhoging van de sectorale barema's en de reële lonen met 1,1% vanaf 01/09/2019. Net als bij het sectoraal akkoord 2017-2018 is het mogelijk om andere voorwaarden op het bedrijfsniveau te voorzien.

Het luik koopkracht van het akkoord is dit jaar meer complex dan de voorbije jaren. Dit is te wijten aan de verplichting om het sectorale aanvullende pensioenen arbeiders-bedienden te harmoniseren.

Bij sommige activiteiten van het PC200, zijn de arbeiders aangesloten bij een paritair spiegelcomité waarin de arbeiders recht hebben op een sectoraal aanvullend pensioen. (Hieronder, vinden jullie het lijst van de betrokken PC voor de arbeiders). De wet verplicht ons om de ongelijkheden tussen arbeiders en bedienden in verband met de aanvullende pensioenen op sectoraal niveau weg te werken.

Voor werknemers die in deze bedrijfsactiviteiten werken, bestaat er dus een ander systeem. De loonmarge van 1,1% zal omgezet worden in een tijdelijke jaarpremie gelijkwaardig aan de voorziene loonsverhoging. Wanneer de sectorale aanvullende pensioenen van de subsectoren binnen enkele jaren worden geharmoniseerd, wordt deze premie omgezet in de aanvullende pensioenregeling.

 • Bedrag van de tijdelijke jaarpremie in 2019 :maandloon november x 1,1% x 5 (vanaf 1 september 2019 zijn er nog maar 4 maanden + eindejaarspremie.)
 • Bedrag van de tijdelijke jaarpremie vanaf 2020: maandloon november x 15,31%  (15,31% = 1,1% maal 13.92 wat gelijk is aan uw 12 maanden loon + eindejaarspremie + vakantiegeld.) voor een volledige referteperiode. De referteperiode start op 1 januari en eindigt op 31 december

De tijdelijke jaarpremie wordt toegekend vanaf het jaar 2020 en uitbetaald met het loon van december.

Als jullie in één van deze bedrijfsactiviteiten werken, maar jullie volgens het sectorale minimumbarema betaald worden, dan is de tijdelijke premie niet van toepassing, maar profiteren jullie van de loonsverhoging van 1,1 % op 1 september 2019. Wanneer er een harmonisering van het aanvullend pensioen is, zal dit dus een bijkomende verhoging zijn.

Wat met de bedrijven waar er al een 2de pijler bestaat, minsten gelijkwaardig voor de werknemers? De regel is de jaarlijkse premie, maar een ander gelijkwaardig voordeel kan onderhandeld worden.
 

Mobiliteit

 • Mobiliteitsbudget :  Het wordt aanbevolen om de verschillende mogelijkheden op bedrijfsniveau te onderzoeken.
 • Vormingen organiseren via CEVORA voor HR om de initiativen aan te moedigen.
 • Vanaf 01/07/2020 : Fietsvergoeding van 0,10€/km met een maximum van 40km/dag. Regelmatig gebruik en modaliteiten te bepalen op bedrijfsvlak.
   

SWT (brugpensioen)

De onderstaande stelsels van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT - brugpensioen) worden verlengd tot 30/06/2021:

 • Cao SWT vanaf 59 jaar in kader van NAR-cao (33 jaar loopbaan waarvan 20 jaar nachtarbeid of zwaar beroep mits 10 jaar anciënniteit in de onderneming)
 • Cao SWT 59 jaar en lange loopbaan 40 jaar mits 10 jaar anciënniteit in de onderneming in het kader van NAR-cao
 • Cao SWT vanaf 59 jaar in kader van NAR-cao (35 jaar loopbaan zwaar beroep mits 10 jaar anciënniteit in de onderneming)
   

Tijdskrediet

De tijdskrediet met motief

Wordt verlengd voor de periode van 1 juli 2019 tot 30 juni 2021.
 

Landingsbaan

Voor lange loopbaan van minstens 35 jaar, zware beroepen en nachtarbeid (20 jaar) en mits 2 jaar anciënniteit in de onderneming.

 • 1/5 landingsbaan mogelijk vanaf 55 jaar
 • halftijdse landingsbaan mogelijk vanaf 57 jaar

De premie van het sociaal fonds voor bedienden 1/5 eindeloopbaan starten blijft behouden.
 

Vorming

Collectief recht

 

Aantal dagen

Ondernemingen – 10 werknemers:

 

 • een gemiddelde van 4 opleidingsdagen per 2 jaar per VTE

 

Ondernemingen tussen 10 en 20 werknemers:

 • 2020-2021 : een gemiddelde van 4 opleidingsdagen per 2 jaar per VTE
 • 2022-2023 : een gemiddelde van 4,5 opleidingsdagen per 2 jaar per VTE
 • 2024-2025 : een gemiddelde van 5 opleidingsdagen per 2 jaar per VTE

 

Ondernemingen met meer dan 20 werknemers

 • 2020-2021 : een gemiddelde van 5 dagen per 2 jaar per VTE (cao 2020-2021) 
 • 2022-2023 : een gemiddelde van 6 dagen per 2 jaar per VTE, (cao 2022 -2023)

 

Individuele recht

 

Aantal dagen

Ondernemingen met SA

 

 • Indien met de SD geen opleidingsplan kan worden overeengekomen, zullen 4 van de opleidingsdagen individuele opleidingsdagen worden.

Ondernemingen + 20 werknemers zonder SA:

 

 • Indien een suppletief opleidingsplan wordt geregistreerd zijn 2 van de opleidingsdagen individuele opleidingsdagen
 • Indien geen suppletief opleidingsplan wordt geregistreerd zijn 3 van de opleidingsdagen individuele opleidingsdagen

Ondernemingen -20 werknemers:

 • 2 opleidingsdagen zijn individueel

Nog vragen?

Neem dan gerust contact op met je ACLVB-secretariaat.

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart