ACLVB eerste vakbond met kader voor cafetariaplannen

28/06/2024 - 13u

“Werknemers hebben vragen! Dan steken we onze kop niet in het zand!"

ACLVB heeft gisteren, tijdens een drukbezocht Colloquium, een uitgebreid en gedetailleerd kader voor cafetariaplannen voorgesteld. Dit initiatief komt voort uit de grote vraag naar duidelijkheid en begeleiding bij de invoering van deze plannen.

"We zijn hiermee de eerste vakbond die dit doet. Werknemers hebben immers vragen en dan kunnen we onze kop niet langer in het zand steken!" zegt Gert Truyens, Nationaal Voorzitter ACLVB. "We willen ervoor zorgen dat iedereen de nodige informatie heeft om weloverwogen keuzes te maken."


Wat is een cafetariaplan?

Een cafetariaplan is een flexibel verloningssysteem waarbij werknemers één of meer extralegale voordelen kunnen kiezen die door de werkgever worden aangeboden binnen de grenzen van het plan. “Dit systeem past perfect binnen het DNA van ACLVB, dat altijd gestreefd heeft naar cao’s met maatregelen voor iedereen en de vrije keuze van werknemers hoog in het vaandel draagt”, verduidelijkt Truyens.


 

Grote bevraging en de vraag naar een kader

Een uitgebreide bevraging door de studiedienst van ACLVB heeft aangetoond dat er een grote vraag is naar een duidelijk kader voor cafetariaplannen, maar dat er ook enorm veel interesse is in deze verloningsvorm. Zo gaven 59% van de afgevaardigden die nog geen cafetariaplan hebben, aan hierin interesse te hebben om dit in te voeren. Werknemers, en zeker de jongere generatie werknemers, waarderen de mogelijkheid om zelf voordelen te kiezen die het best bij hun behoeften passen.
 

De voor- en nadelen van cafetariaplannen

Het grootste voordeel van een cafetariaplan is de flexibiliteit die het biedt aan werknemers om extralegale voordelen te kiezen die hun persoonlijke situatie het beste ondersteunen en het verhoogt de netto-koopkracht van werknemers. Toch moeten we ook enkele kanttekeningen maken:

  • Impact op sociale zekerheidsbijdragen: Het omzetten van brutoloon naar extralegale voordelen verlaagt de socialezekerheidsbijdragen, wat mogelijks negatieve gevolgen kan hebben voor de opbouw van het wettelijk pensioen, ziekte-uitkeringen en werkloosheidsuitkeringen.
  • Bedreiging voor de sociale zekerheid: Op grote schaal kan de vermindering van sociale zekerheidsbijdragen de financiering van de sociale zekerheid in gevaar brengen.
  • Gevolgen voor andere looncomponenten: Lager vakantiegeld, een lager aanvullend pensioen, lagere overloontoeslagen e.d. zijn mogelijke nadelen.
  • Langdurige verplichtingen: Werknemers kunnen voor meerdere jaren gebonden zijn aan een cafetariaplan, wat bij langdurige afwezigheden problematisch kan zijn zonder duidelijke afspraken.

Het kader van ACLVB

Het kader van de Sociaal-Liberale vakbond gaat verder dan de huidige wettelijke bepalingen en wil cafetariaplannen uit de grijze juridische zone halen waarin ze zich nu bevinden.

  1. Grondige informatieverstrekking: Uit de bevraging kwam naar voren dat een minderheid van werknemers op voorhand geïnformeerd werd wat de impact ging zijn van dit plan op zijn socialezekerheidsrechten of op zijn andere verloningselementen. Werknemers moeten dus beter geïnformeerd worden voordat ze instemmen met een cafetariaplan. Individuele berekeningen van de impact op andere rechten, zowel wat betreft sociale zekerheid als wat betreft het loonpakket, moeten volgens de ACLVB de norm worden.
  2. Maximale beperking: Het cafetariaplan mag niet meer dan 10% van de brutoloonkost per werknemer per jaar bedragen. Voor zeer hoge lonen voorzien we een absolute begrenzing: maximaal 6 keer het gemiddeld minimum maandinkomen, ongeacht de loonhoogte.
  3. Sociaal overleg: cafetariaplannen maken deel uit van de arbeids- en loonvoorwaarden. Toch werd volgens de bevraging van de ACLVB slechts 53% van de cafetariaplannen via collectieve arbeidsovereenkomst ingevoerd. Daarom pleiten we als Liberale Vakbond voor een verplichte invoering via het sociaal overleg en meer bepaald via cao.

Met deze maatregelen wil ACLVB ervoor zorgen dat werknemers volledig op de hoogte zijn van de werking en de mogelijke risico's van cafetariaplannen, en tegelijkertijd de sociale zekerheid en andere verloningselementen beschermen.

"Ons doel is om een solide en transparant kader te bieden waarmee werknemers vol vertrouwen en goed geïnformeerd hun vrije keuzes kunnen maken," besluit Gert Truyens. "Zo onderscheiden we ons opnieuw van anderen en ondersteunen we werknemers op de best mogelijke manier."

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart