De Liberale Vakbond wil snel maatregelen tegen sociale dumping

07/07/2015 - 15u

Op woensdag 8 juli zal de Liberale Vakbond het witboek sociale dumping ondertekenen. Het witboek bevat de komende maatregelen van de federale regering tegen sociale dumping. De ACLVB vraagt dat deze maatregelen zo snel als mogelijk worden uitgevoerd.

De Belgische werven worden overspoeld door buitenlandse bouwondernemingen. Daardoor zijn er in de laatste 3 jaar 10 % minder binnenlandse bouwvakkers. Deze evolutie zet zich tot op vandaag verder Daarom zijn er dringend maatregelen nodig, op alle niveaus.

Maar sociale fraude is een ingewikkeld probleem. Buitenlandse ondernemingen zijn heel creatief in het omzeilen van de wetten: ze vervalsen documenten, werken als schijnzelfstandige en richten pijlsnel postbusondernemingen op die even snel weer verdwijnen. Op die manier moeten correct betaalde bouwvakkers concurreren met onderbetaalde bouwvakkers die geen sociale bescherming genieten. Daarom zijn er dringend maatregelen nodig.

De ACLVB heeft in de voorbije maanden samen met de andere sociale partners en minister voor de bestrijding van sociale fraude Bart Tommelein het witboek sociale dumping opgesteld. Wij zijn tevreden met het resultaat. Onder andere volgende maatregelen staan in het witboek:

  • Er moet een aanspreekpunt komen voor meldingen van sociale fraude.
  • Elke bouwvakker op een Belgische werf moet een badge dragen met zijn foto, zijn naam en de naam van zijn onderneming. Dit geldt zowel voor binnenlandse als voor buitenlandse bouwvakkers. Ook moet de inspectie op elk moment kunnen nagaan welke bouwvakkers aan de slag zijn op de Belgische werven. Hiervoor moet elke bouwvakker op een Belgische werf via het internet aangemeld worden bij de Belgisch overheid.
  • Als werk wordt uitbesteed aan een onderaannemer, dan mag deze eerste onderaannemer op zijn beurt dit werk uitbesteden aan een tweede onderaannemer. Deze laatste mag ditzelfde werk echter niet meer uitbesteden aan een derde onderaannemer. Bij elke nieuwe onderaannemer daalt immers de prijs, waardoor een bouwvakker onder de prijs moet werken.
  • De wetgeving moet aangepast worden om een betere controle op schijnzelfstandigen mogelijk te maken.

Ook staan er in het witboek een aantal aanbevelingen aan de Europese beleidsmakers, want sociale fraude is ook en vooral een Europees probleem. Zo vragen we om de duur van een buitenlandse tewerkstelling in België te beperken tot 6 maanden. Deze periode kan verlengd worden als de onderneming dit aanvraagt. Vandaag kan een buitenlandse onderneming meerdere jaren in België werken. 

Ook Europa moet een krachtig signaal geven dat zij werk wil maken van de strijd tegen sociale fraude. Op vandaag doet Europa het omgekeerde. De Belgische regering toont alvast met het witboek dat zij de strijd tegen sociale fraude wil aangaan. De Liberale Vakbond verwacht een volledige en snelle uitvoering van alle maatregelen. Voor de Belgische bouwvakkers is het vijf na twaalf.

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart