De Ondernemingsraad en de economische en financiële informatie

11/02/2016 - 10u

24 praktische tips voor de bedrijfsrevisor, het ondernemingshoofd en de werknemersvertegenwoordigers

Het Instituut voor Bedrijfsrevisoren (IBR) publiceerde in samenwerking met de sociale partners een brochure met 24 praktische tips voor een optimale relatie tussen de Ondernemingsraad en de bedrijfsrevisor.

Op de Ondernemingsraad moet de economische en financiële informatie (EFI) verstrekt en toegelicht worden. De bedrijfsrevisor heeft onder meer als wettelijke opdracht die informatie te certifiëren en bijkomende uitleg te verschaffen aan de leden van de OR. Op die manier krijg je als afgevaardigde in de OR een grondiger inzicht in de reële economische toestand en de financiële en sociale situatie van de onderneming en kan je je informatieplicht ten opzichte van je collega-werknemers in het bedrijf naar behoren vervullen.

Goed sociaal overleg vereist correcte en begrijpelijke informatie. Aan de hand van praktische tips wil de brochure van het IBR bijdragen tot een betere werking van de OR. Het document is geen norm. Het kan eerder gezien worden als een gedragscode om de tussenkomst van de bedrijfsrevisor bij de OR efficiënt laten verlopen, waarbij zoveel mogelijk aan de verwachtingen van alle partijen - het ondernemingshoofd, de werknemersafgevaardigden en de bedrijfsrevisor - wordt tegemoetgekomen.
 

De brochure is te downloaden op de website van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren www.ibr-ire.be. De gedrukte versie kan je verkrijgen bij het IBR, E. Jacqmainlaan 135/1, 1000 Brussel, info@ibr-ire.be.

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart