banner-moederschapsrust.jpg

Goed nieuws over de moederschapsrust!

22/06/2020 - 10u

De moederschapsrust bedraagt in België 15 weken, namelijk 6 weken prenataal verlof en 9 weken postnataal verlof (Bij een meerling bedraagt de rust 17 weken, namelijk 8 weken prenatale rust). 5 van de 6 weken prenataal verlof (7 van de 8 in het geval van een meerling), zijn echter facultatief op te nemen. Dit betekent dat je ervoor kan kiezen om deze op te nemen of niet. Daarenboven is het in bepaalde gevallen mogelijk om deze 5 weken over te dragen naar de periode na de geboorte van het kind, bijvoorbeeld door te blijven werken tot aan de verplichte week prenataal verlof. Heel veel werkneemster proberen effectief zo lang mogelijk te werken, omdat die 9 weken rust na de geboorte zo kort zijn.

De wetgever voorzag reeds in een aantal situaties van inactiviteit die worden gelijkgesteld met periodes van arbeid (KB van 11 oktober 1991 tot gelijkstelling van sommige periodes met periodes van arbeid met het oog op de verlenging van de periode van arbeidsonderbreking). Voorbeelden zijn jaarlijkse vakantie of een periode van tijdelijke werkloosheid omwille van slecht weer.

Er zijn echter nog andere periodes waarin het niet mogelijk is om te werken in deze periode vóór de bevalling, bv. door ziekte, door werkverwijdering, door tijdelijke werkloosheid omwille van economische redenen (voor bedienden), of zoals nu, omwille van tijdelijke werkloosheid door overmacht.

Deze periodes werden nu ook opgenomen in het Koninklijk Besluit!

Concreet zal de zwangere werkneemster vanaf 1 maart 2020 ook in volgende situaties de mogelijkheid hebben om het prenataal verlof over te dragen naar de periode na het postnataal verlof:

  • de periode van tijdelijke werkloosheid omwille van economische redenen voor bedienden;
  • de periode van tijdelijke werkloosheid ingevolge overmacht;
  • de periode van arbeidsongeschiktheid;
  • de periode van werkverwijdering.

De sociaal verzekerden die potentieel getroffen zijn door de retroactiviteit van de wet, zullen door de mutualiteit gecontacteerd worden.

Opgelet: indien de werkneemster vrijwillig gekozen had voor het opnemen van prenataal verlof, kan er geen omzetting plaatsvinden.

Het is ook niet mogelijk om retroactief tijdelijke werkloosheidsuitkeringen aan te vragen voor deze periode.

Meer weten?

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart