Impact van corona op de index in 2021

27/01/2022 - 14u

De leden van de Indexcommissie kwamen tot een unaniem advies dat bepaalde hervormingen voor de consumptieprijsindex van 2022 voorstelt. De aanhoudende gezondheidsmaatregelen en de sluiting van hele sectoren in de economie hebben de opvolging van de prijsevolutie er niet eenvoudiger op gemaakt.

In België beschikken we over een systeem van automatische loonindexering, waarbij uitkeringen, pensioenen en quasi alle lonen worden aangepast aan de index. Het kan – naargelang de sector of het bedrijf – gaan om een aanpassing zodra de spilindex overschreden is, maar ook om periodieke indexeringen of indexeringen door middel van een vast percentage.

Het Belgisch indexmechanisme wordt gebaseerd op de nationale index der consumptieprijzen (NCPI of CPI); op de berekening wordt toegezien door de Indexcommissie, die paritair is samengesteld. Indien men bepaalde hervormingen wil doorvoeren, dient men de Indexcommissie daaromtrent eerst om advies te vragen. Ook dit jaar kwamen de leden van de Indexcommissie tot een unaniem advies dat bepaalde hervormingen voor de CPI van 2022 voorstelt aan de minister van Economie. Die heeft zich ermee akkoord verklaard.
 

Strikte opvolging

De coronacrisis heeft een rigoureuze en intensieve opvolging van de prijsontwikkelingen noodzakelijk gemaakt. Door de aanhoudende beperkende gezondheidsmaatregelen kwam de administratie voor grote uitdagingen te staan bij de opvolging van de prijsevolutie.

Voor de ACLVB zijn de werkzaamheden van de Indexcommissie van essentieel belang, omdat zij ons in staat stellen de meting van de prijsontwikkeling op de voet te volgen. De correcte aanpassing van de lonen en sociale uitkeringen van onze leden aan de levensduurte
blijft een belangrijke bekommernis van onze vakbond. Het indexeringssysteem kan niet worden aangevochten op basis van technische argumenten, aangezien het een van de meest betrouwbare ter wereld is. Dit is uiterst belangrijk in tijden van uitzonderlijk hoge inflatie, zoals momenteel het geval is.
 

Energieprijzen

De inflatie steeg van 5,64% naar 5,71% in december, het hoogste niveau sinds juli 2008. De sterke stijging van de inflatie die maand
is, net als in de afgelopen maanden, te wijten aan de hoge energieprijzen. De energie-inflatie bedroeg 41,98%.

In december waren de belangrijkste prijsstijgingen die voor de aankoop van voertuigen, private huur, huisbrandolie, vis en zeevruchten, producten voor lichaamsverzorging, elektriciteit, vakantiedorpen, buitenlandse reizen en citytrips, onderhoudsproducten en
vliegtuigtickets. Aardgas, motorbrandstoffen, alcoholische dranken en fruit hadden daarentegen een verlagend effect op de index. (bron
Statbel)
 

Geen nieuwe producten of diensten

Voor het eerst sinds de grote hervorming van 2014 worden er geen nieuwe producten of diensten (de zogenaamde getuigen) toegevoegd
aan de indexkorf. Er is immers geen nieuw (representatief) huishoudbudgetonderzoek uitgevoerd op basis waaruit nieuwe uitgavenpatronen en bijhorende nieuwe producten en diensten konden worden afgeleid. Bovendien konden de prijsenquêteurs door
de pandemie pas vanaf september opnieuw fulltime prijzen gaan registreren.

Een andere technologische ontwikkeling die gebruikt wordt om de prijzen van bepaalde getuigen te meten, is webscraping. Webscraping
is een techniek om automatisch gegevens van websites af te halen (‘scrapen’). Gezien het toenemend belang van e-commerce is het belangrijk dat dit mee in rekening wordt gebracht in de index. Daarnaast is het ook een veel efficiëntere en effectievere manier om prijsgegevens te verzamelen dan klassieke prijsopnames bij een beperkt staal van producten in de fysieke winkels.

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart