Indexsprong voorbij: wanneer terug indexeringen?

28/04/2016 - 12u

Indexsprong regering Michel

Bij haar aantreden heeft de regering Michel beslist om een indexsprong door te voeren, ten belope van 2 %, onder het mom van het versterken van het concurrentievermogen. Deze indexsprong werd op geen enkel moment gecompenseerd, wat impliceert dat alle werknemers en sociaal verzekerden 2 % van hun loon, uitkering of pensioen verliezen.

Op 1 april 2015 is de indexsprong in werking getreden. Concreet betekent dit dat er vanaf dan tijdelijk een ‘referentie-index’ gevolgd werd. Deze referentie-index wordt berekend door de afgevlakte gezondheidsindex op het niveau van 1 april 2015 te vermenigvuldigen met 0,98 (100,66 x 0,98 = 98,65). De blokkering van het indexeringsmechanisme blijft in werking, totdat het cijfer van 98,65 het cijfer van 100,66 heeft overschreden. Vanaf dan kunnen er opnieuw indexeringen plaatsvinden, al is het tijdstip waarop dit gebeurt afhankelijk van sector tot sector.
 

Einde indexsprong

In april 2016 zijn de prijzen vergeleken met april 2015 met 2,04 % toegenomen. De verklaring voor de hoge inflatie in België kan voornamelijk gevonden worden bij de maatregelen van de federale en regionale regeringen. Vooral de extra heffingen op elektriciteit, zoals de btw-verhoging van 6 % naar 21 % en de Turteltaks die de elektriciteitsprijs met 36,7 % hebben doen stijgen, hebben een grote impact gehad. Daarnaast hebben ook andere regeringsmaatregelen zoals het hogere inschrijvingsgeld voor hoger onderwijs in Vlaanderen, de hogere accijnzen op tabak en alcohol en verschillende andere besparingsmaatregelen een belangrijke invloed.

Door de sterke inflatie tijdens de afgelopen maanden, heeft de referentie-index in de maand april (100,93) het cijfer van 100,66 overschreden. Dit betekent dat de indexsprong voorbij is. Vanaf de maand mei kunnen de lonen dus opnieuw aangepast worden aan de levensduurte, wat broodnodig is voor de bescherming van de koopkracht van alle werknemers en sociaal verzekerden.

Toch is het niet zo dat iedereen al effectief van een loonsverhoging zal kunnen genieten in de maand mei. Wanneer de eerste indexering plaatsvindt en om welk percentage dit zal gaan is afhankelijk van sector tot sector. We hebben voor u een overzicht gemaakt van de belangrijkste sectoren.
 

Voorspelling indexering per sector

Onderstaande tabel bevat een overzicht van wanneer er een indexering kan verwacht worden in welk paritair comité, en aan de hand van welk percentage er zou geïndexeerd worden. In sommige sectoren wordt er op een vast tijdstip geïndexeerd, bijvoorbeeld jaarlijks op 1 januari, in andere sectoren wordt er gewerkt met een vast percentage van bijvoorbeeld 1 of 2 %. Wanneer de index met 1 of 2 % is toegenomen zal er dan een indexering plaatsvinden.
 

Belangrijk

Dit gaat om voorspellingen van het Federaal Planbureau. In sectoren die op een vast tijdstip indexeren kan het uiteindelijk verkregen percentage dus anders uitvallen, in sectoren die aan de hand van een vast percentage indexeren kan de maand waarin dit gebeurt uiteindelijk ook verschillen van de voorspellingen.

PC

Naam

Percentage

Tijdstip

100

Aanvullend PC arbeiders

2 %

Juni 2016

104

Staal

2 %

Mei 2016

105

Non-ferro

0,27 %

Mei 2016

111

Metaal

0,53 %

Juli 2016

116

Scheikunde

2 %

Juni 2017

118

Voeding

0,70 %

Januari 2017

120

Textiel

2 %

Juli 2016

121

Schoonmaak

0,45 %

Juli 2016

124

Bouw

0,32 %

Juli 2016

126

Hout

0,45 %

Juli 2016

140.01.01

Autocars

0,50 %

Oktober 2016

140.01.02&03

Autobus

2 %

Juli 2016

140.03

Transport

0,77 %

Januari 2017

144-145

Land- en tuinbouw

0,70 %

Januari 2017

200

Aanvullend PC bedienden

0,74 %

Januari 2017

201

Kleinhandel

2 %

April 2017

202

Kleinhandel in voedingswaren

1 %

Februari 2017

207

Bedienden scheikunde

2 %

Juni 2017

209

Bedienden metaal

0,53 %

Juli 2016

210

Bedienden staal

2 %

Mei 2016

216

Notarisbedienden

0,07 %

Mei 2016

221-222

Bedienden papiernijverheid

0,45 %

Juli 2016

224

Bedienden non-ferro

0,27 %

Mei 2016

226

Internationale handel, vervoer en logistiek

1,4 %

April 2017

301

Havenbedrijf

1,6 %

Mei 2017

302

Horeca

0,70 %

Januari 2017

308-309-310

Financiële sector

0,268 %

Mei 2016

330

Non-profit

2 %

Juli 2016

Opmerking

De vetgedrukte tijdstippen en percentages liggen vast, bij die in cursief gaat het om een voorspelling op basis van de inflatievooruitzichten van het Federaal Planbureau. Hoe verder het tijdstip waarop er geïndexeerd zal/zou worden, hoe groter de kans dat het in realiteit anders zal verlopen dan voorspeld wordt.
 

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart