Sociale partners in Groep van 10 bereiken ontwerpakkoord over Arbeidsdeal

19/07/2018 - 15u

De vakbonden en werkgeversorganisaties hebben gisteren in de Groep van Tien een reeks aanbevelingen gedaan voor de Arbeidsdeal waar de regering-Michel op broedt. Die Arbeidsdeal moet oplossingen brengen voor het probleem van de krapte op de arbeidsmarkt en de mismatch tussen de vacatures voor knelpuntberoepen enerzijds en de groep werkzoekenden anderzijds.

Om meer mensen aan de slag te krijgen pleiten de sociale partners op korte termijn voor maatregelen zoals een uitbreiding van levenslang leren, een verdere re-integratie van langdurig zieken en maatregelen om mensen extra warm te maken voor een job, bijvoorbeeld door in te zetten op een betere kinderopvang en het aanpakken van de mobiliteitsnoden. Bovendien moeten er maatregelen komen te zorgen dat iedereen snel aan een job kan beginnen.

De sociale partners zijn overeengekomen om zelf na te gaan welke hervormingen er op middellange termijn in het werkloosheidssysteem kunnen gebeuren om knelpuntberoepen sneller in te vullen. Het proefballonnetje over een snellere degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen dat momenteel - ten tijde van begrotingsonderhandelingen - opgelaten wordt, lijkt de ACLVB allerminst een verstandig idee; het zal immers de zwaksten op de arbeidsmarkt treffen en een omgekeerd, vooral asociaal effect teweegbrengen.

Ook in het kader van het volgend interprofessioneel akkoord (2019-2020) zullen de vakbonden en werkgevers bekijken welke verdere maatregelen kunnen worden genomen om de krapte op de arbeidsmarkt aan te pakken en de arbeidsparticipatie de verhogen. We zullen in dat kader rechtstreeks samenwerken met de sectoren om te komen tot een intersectorale benadering.

Het is nu aan de federale meerderheidspartijen om aan de slag te gaan met deze voorstellen. De ACLVB rekent erop dat de inspanningen van de sociale partners en hun blijk van verantwoordelijkheidszin zullen gehonoreerd worden door de premier.

Het spreekt voor zich dat bij de uitwerking van de Arbeidsdeal de samenwerking tussen de verschillende beleidsniveaus essentieel zal zijn.

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart