Verlenging tijdelijke werkloosheid door corona tot 31 maart 2022

16/12/2021 - 11u

De federale regering heeft beslist om het vereenvoudigde stelsel van tijdelijke werkloosheid te verlengen tot eind maart 2022. Dit bijzondere stelsel zou normaal aflopen op 31 december, maar werd nu voor alle sectoren toch nog verlengd tot 31 maart 2022.

Ook de bestaande mogelijkheden om als werknemer tijdelijke werkloosheid aan te vragen voor de zorg van een kind (sluiting school, crèche, quarantaine, …) worden aangehouden. Vanaf 1 januari 2022 worden ook de maatregelen ten voordele van de artiesten gereactiveerd t.e.m. 31 maart 2022.
 

Tijdelijk werkloos door corona? Vergeet je verlof niet op te nemen!

Het jaar 2021 loopt op zijn einde. Door de coronacrisis, tijdelijke werkloosheid en geschrapte vakanties, zitten heel wat werknemers nog met een groot aantal verlofdagen die nog niet zijn opgenomen. Heb je nog verlofdagen staan, hou er dan rekening mee dat alle wettelijke  verlofdagen van 2021 opgenomen moeten zijn uiterlijk 31 december 2021. Ben je nog steeds tijdelijk werkloos? Dan geldt dit ook voor jou!

De vakantiereglementering verplicht werknemers om hun wettelijke vakantiedagen op te nemen binnen de 12 maanden die volgen op het einde van het vakantiedienstjaar. Het vakantiedienstjaar is het jaar voorafgaand aan het jaar waarin een werknemer zijn verlof neemt, vakantiejaar genaamd. Neem je die dagen niet op voor 31 december 2021, dan ben je ze kwijt. Niet opgenomen wettelijk verlof kan niet overgedragen worden naar volgend jaar.

Daarnaast voorziet de werkloosheidsreglementering dat de werkloze de dagen die gedekt zijn door vakantiegeld moet uitputten ten laatste in de maand december van het jaar dat volgt op het vakantiedienstjaar. Ben je nog werkloos en doe je dat niet, dan zullen de dagen waarop je nog aanspraak kan maken op vakantiegeld (loon) in mindering gebracht worden van je uitkering van de maand december. Als blijkt dat de verlofdagen in de refertemaand december 2021 niet volledig werden uitgeput, zal de RVA een terugvordering eisen voor de niet-genomen dagen aan jaarlijkse vakantie.

Heb je dus nog recht hebt op wettelijke vakantiedagen, aarzel dan niet om contact op te nemen met je werkgever! Je kan je wettelijke vakantiedagen ook opnemen tijdens een periode van tijdelijke werkloosheid. In dat geval zal je loon door je werkgever worden uitbetaald, tenzij je van werkgever veranderde en je vorige werkgever je al voor die dagen uitbetaalde bij je vertrek.

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart