indexsprong-2_1.jpg

Volgens voorspellingen van het Planbureau zou de spilindex in juli overschreden worden

03/02/2016 - 11u

Bij haar aantreden heeft de regering Michel beslist om een indexsprong door te voeren, ten belope van 2 %, die op geen enkel moment gecompenseerd werd. Dit impliceert dat alle werknemers en sociaal verzekerden 2 % van hun loon, uitkering of pensioen verliezen.

Op 1 april 2015 is de indexsprong in werking getreden. Vanaf dat moment werd de afgevlakte gezondheidsindex, op basis waarvan de lonen en uitkeringen worden geïndexeerd, geblokkeerd op het niveau van 1 april 2015 (= 100,66). Sinds 1 april 2015 wordt er tijdelijk een ‘referentie-index’ gevolgd. Vanaf het moment dat de geblokkeerde afgevlakte gezondheidsindex overschreden is door deze referentie-index, kunnen er opnieuw indexeringen plaatsvinden. Dit betekent echter niet dat elke werknemer of sociaal verzekerde vanaf die maand al een loonstijging zal toegekend krijgen. Wanneer dit gebeurt verschilt van sector tot sector.

Het Federaal Planbureau voorspelt dat de referentie-index het niveau van de afgevlakte gezondheidsindex in april 2016 zal overschrijden, wat het einde van de indexsprong betekent. Werknemers uit sectoren wiens loon maandelijks geïndexeerd wordt, zouden dan vanaf 1 mei 2016 een minieme loonindexering van 0,03 % toegekend krijgen. Het loon van werknemers in sectoren die tweemaandelijks indexeren zou met 0,21 % toenemen vanaf 1 juni 2016. Werknemers wiens loon halfjaarlijks wordt geïndexeerd, zouden vanaf 1 juli 2016 een indexering van 0,35 % zouden toegekend krijgen.

De grote groep ambtenaren en sociaal verzekerden die werken aan de hand van de spilindex zullen nog wat meer geduld moeten opbrengen. Volgens de voorspellingen van het Planbureau zou de spilindex in juli 2016 overschreden worden. Voor de sociaal verzekerden zou dit betekenen dat zij vanaf augustus recht hebben op een 2 % hogere uitkering, ambtenaren zouden zoals dat bij wet bepaald is nog een maand langer moeten wachten.

De laatsten die aan de beurt zullen zijn, zijn de werknemers wiens loon jaarlijks op 1 januari wordt geïndexeerd. Zij hebben echter op 1 januari 2016 nog een indexering van 0,40 % toegekend gekregen, die ze nog tegoed hadden voor de maanden januari, februari en maart 2015, toen de indexsprong nog niet in werking was getreden.

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart