Werkgelegenheidsconferentie: de Liberale Vakbond trekt de kaart van het overleg

08/09/2021 - 16u

Onder Voorzitterschap van de Minister van Werk, vond op dinsdag 7 en woensdag 8 september een werkgelegenheidsconferentie plaats die dit jaar in het teken stond van harmonieuze eindeloopbanen. Ook de ACLVB was als sociale partner uitgenodigd voor deze conferentie. Via verschillende uiteenzettingen, thematische werkgroepen en tot slot ook plenaire debatten, trachtten de sociale partners oplossingen te zoeken naar manieren om de doelstelling van de werkgelegenheidsgraad van 80% te bereiken, die in het federaal regeerakkoord is opgenomen.

In deze werkgroepen en debatten trok de ACLVB als overlegvakbond resoluut de kaart van het sociaal overleg. Vertrekkend vanuit een sterke rol voor de sociale partners, werd de nadruk gelegd op het feit dat een verhoging van de werkgelegenheidsgraad voor de ACLVB geen synoniem is voor een verlenging van de loopbanen.

Meer zelfs, een harmonieus eindeloopbaandebat kan niet onttrokken worden aan het bredere debat rond duurzame loopbanen. Een harmonieuze eindeloopbaan is slechts de sluitsteen van een geslaagde loopbaan.

Meer concreet legde de ACLVB 4 pijlers op tafel waarrond gewerkt dient te worden:

  • Een doorgedreven aandacht voor levenslang leren en vorming doorheen de loopbaan.
  • Een kwaliteitsvolle jobcreatie die onze welvaart en stabiliteit van de arbeidsbetrekkingen, inclusief deze van oudere werknemers, versterkt én verzekert.
  • Duurzame loopbanen die de contouren kunnen uitzetten om over te stappen naar een harmonieus loopbaaneinde.
  • Meer loon naar werken, om werken aantrekkelijker te maken én te houden, ook voor oudere werknemers.

Zowel in de thematische werkgroepen als in de plenaire debatten werden deze pijlers verder geconcretiseerd door o.a. het voorstel van de sociale ratio’s toe te lichten, waarmee we arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde duur willen promoten, alsook het recht op minimum 5 opleidingsdagen per jaar per werknemer en de versterking van cao 104 voor de werkgelegenheidsplannen voor oudere werknemers.

De ACLVB hoopt dan ook dat deze werkgelegenheidsconferentie zal leiden tot bruikbare initiatieven voor de regering en de overige sociale partners.

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart