kop-ipa-2019.jpg

Werknemers verdienen respect!

22/01/2019 - 15u

Op 14 december weerklonk heel sterk de vraag om waardig te kunnen leven. De voorbije jaren waren er niets dan hoeraberichten over de economie , over grote jobcreatie, over een tekort aan arbeidskrachten. Tegelijk zijn de werkgeversbijdragen verminderd, mogen de werkgevers de indexsprong (jaarlijks) in eigen zak houden en is de vennootschapsbelasting verlaagd voor alle ondernemingen. Maar dat vertaalt zich niet in hogere lonen en al zeker niet in hogere minimumlonen. De nieuwe loonwet van 2016 leidt, met zijn sjoemelsoftware, tot een maximale loonmarge van amper 0,8% voor de komende 2 jaar en maakt zo een interprofessioneel akkoord onmogelijk.

Het bleek onmogelijk om met de werkgeversorganisatie hier dieper op in te gaan. Dus hebben de instanties van het ACV, het ABVV en het ACLVB beslist om te protesteren. Er komt een nationale staking in zo veel mogelijk bedrijven op woensdag 13 februari.

Tijdens het overleg in de Groep van 10, legden de vakbonden ook andere voorstellen op tafel om tegemoet te komen aan vragen van de werknemers:

  • Betekenisvolle verhoging van de minimumlonen;
  • Verhoging van uitkeringen en pensioenen tot minstens boven de armoedegrens;
  • Hertekening van de eindeloopbaanregelingen (SWT, landingsbanen, ….);
  • Betere combinatiemogelijkheden voor werk en privé;
  • Betere mogelijkheden voor woon-werkverkeer (derdebetalersregeling openbaar vervoer, fietsvergoeding, …);

We willen naast antwoorden en oplossingen op korte termijn, ook onderhandelingen over een rechtvaardige transitie naar een gezondere en duurzame economie met inbegrip van de impact van de digitalisering.

ACLVB-ACV-ABVV

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart