PC 106.01 - In december wordt je eindejaarspremie betaald!

18/12/2023 - 14u

Wie heeft recht op deze premie?

De premie wordt betaald aan de werklieden die op 31 december van het betrokken jaar in het personeelsregister ingeschreven zijn.

Welk bedrag krijg ik?

De berekening is gebaseerd op het gemiddeld basisuurloon (verhoogd met 0,5% per jaar vanaf 2005) x 1,10 x 157,50 uur) +86,76 EUR.
Het referentieloon wordt op de basisuurlonen van december berekend op basis van de categorieen 4 tot 7 en B tot H.
Voor de jongeren die volgens het degressief barema worden betaald, stemt de eindejaarspremie overeen met 90% van dit bedrag.
Het referentiejaar is het kalenderjaar (1 januari - 31 december).

Wanneer ontvang ik de premie?

Je werkgever betaalt de eindejaarspremie ten laatste met het saldo van het loon van december.

 

 

Nog vragen?

Neem dan gerust contact op met je ACLVB-secretariaat.

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart