Pannenbakkerijen (PC 113.04) We hebben een ontwerp van protocolakkoord bereikt!

12/05/2017 - 13u

Op dinsdag 9 mei 2017 werd een ontwerp van akkoord afgesloten. Zoals u weet, werden de onderhandelingen gevoerd binnen het kader van het interprofessioneel akkoord.

Volgende punten werden uiteindelijk afgesproken:

 

 • Algemeen;
  • Opleiding: invoering opleidingsrecht 5 dagen gemiddeld per werknemer (nu gemiddeld 4 dagen) tegen uiterlijk 2022
  • Akkoord rond clausule werkzekerheid en beperking uitzendarbeid en werk in onderaanneming
 • Behoud van het indexsysteem met trimestriële aanpassingen.
 • Koopkracht;
  • Invulling van de 1,1 % loonmarge via de verhoging van de brutolonen met 0,16€ op 01/06/2017
 • Eindeloopbaan;
  • Landingsbanen;
   • cao voor halftijds landingsbaan vanaf 55 jaar
   • 1/5 landingsbaan via wettelijk kader;
    • Op 57 jaar in 2017
    • Op 58 jaar in 2018
    • Op 60 jaar in 2019
   • Optrekken periode zorgkrediet van 36 naar 51 maanden
 • SWT (Brugpensioen)
  • cao 17  => 62 jaar (tot eind 2018)
  • verlenging SWT op 58 jaar
   • (systeem 40 jaar loopbaan/10 jaar sector + 33 jaar loopbaan/20 jaar nachtprestaties/10jaar sector) in 2017.
  • Idem voor 2018, maar op 59 jaar

 

 • Fonds voor Bestaanszekerheid;
  • Garantie van de financiering van het FBZ door de werkgever.
  • Optrekken van de BZ bij tijdelijke werkloosheid naar 8,50€/dag.
  • Optrekken huwelijkspremie naar 35€/jaar (max 245€).
  • Optrekken BZ bij ziekte: bedrag wordt 4,80€/dag.

 

 

Als u zelf bedenkingen hebt rond dit ontwerp van akkoord mag u deze steeds doorgeven via tommy.jonckheere@aclvb.be
Op maandag 29 juni nemen we dan een definitief standpunt in omtrent dit ontwerp van akkoord.

Nog vragen?

Neem dan gerust contact op met je ACLVB-secretariaat.

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart