PC 114 Werk je als arbeider in een steenbakkerij? Dan krijg je weldra jouw syndicale premie!

26/10/2023 - 15u

Wie heeft recht op deze premie?

  • Iedere arbeider die in de loop van de periode 01/07/2022 tot 30/06/2023 gewerkt heeft in de Baksteenindustrie, heeft recht op een syndicale premie.
Opgelet! Bij gedeeltelijke prestaties worden de maanden in aanmerking genomen die zijn begonnen vóór de 16de of beëindigd werden na de 15de van de maand.
  • Verder moet je lid zijn van de ACLVB en in orde zijn met je vakbondsbijdragen op het moment van de betalingen.
  • SWT’ers (bruggepensioneerden) hebben ook recht op een syndicale premie.

Wat moet je doen om de premie te krijgen?

Leden zullen een attest ontvangen van het Sociaal Fonds tussen 6 en 10 november 2023.
Dat attest mag je ingevuld met je lidnummer en handtekening terugbezorgen aan je ACLVB-secretariaat uiterlijk tegen 31 december 2023.
Opgelet! De premie wordt enkel tot 25 april 2024 uitbetaald.
 

Hoeveel krijg je juist ?

  • De syndicale premie 2023 bedraagt € 145 voor arbeiders.

     Werk je halftijds? Dan krijg je maar de helft van de premie.

  • SWT’ers (bruggepensioneerden) ontvangen maximum € 90.

 

 

Nog vragen?

Neem dan gerust contact op met je ACLVB-secretariaat.

Download hier de infoflash!

PC 114: Infofiche syndicale premie

 

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart