Onderhandelingen PC 326 Gas en Elektriciteit : Sociale Programmatie 2017/2018

27/10/2017 - 11u

Gisteren werd er in het PC een verklaring afgelegd door de werkgevers, nav. de problematiek van de ontslagen werknemers bij EDF. Deze verklaring was één van de voorwaarden om de onderhandelingen voor de sociale programmatie 2017/2018 te kunnen verderzetten.

Een 2e voorwaarde betreft het verderzetten van de besprekingen op bedrijfsniveau, over de ontslagen bij EDF, dit gebeurt na de herfstvakantie. Aangezien deze beide voorwaarden werden vervuld, hebben de werkgevers hun antwoord gegeven op de eisen van de vakbonden over de sociale programmatie. De verdere agenda voor de besprekingen : 9, 23 en 30 november, en 7/12.

In het kort is dit het antwoord van de werkgevers op de gemeenschappelijke eisenbundel :

Koopkracht :

- de loonmarge van 1,1% kan ingevuld worden mits aftrek van :

            - de maatregelen genomen ter herfinanciering van de hospitalisatieverzekering (- 0,17%);

            - de uitbreiding van de dekking hospitalisatie voor werknemers NAV die genieten van een invaliditeitsrente (-0,02%)

            - het invoeren van anciënniteitsverlof na 10 jaar voor de NAV (- 0,17%)

=> het resterende saldo van (afgerond-) 0,8% kan ingevuld worden door :

            - 0,4% verhoging van de barema's en de werkelijke lonen;

            - 0,4% ter afsluiting van ondernemingsakkoorden, en dit ten laatste 6 maanden volgend op de maand waarin de Sociale Programmatie wordt getekend. Indien binnen deze termijn geen ondernemingsakkoord werd afgesloten, wordt er een recurrente (indexeringgebonden-) premie tbv. bruto 250 € per werknemer betaald.

Tijdskrediet : verlenging van vorige cao maar geen uitbreiding naar 51 maanden;

Syndicale premie : 135 € op voorwaarde dat de termijnen van indien worden gerespecteerd, anders 128€;

Een regeling rond de minimumdienstverlening bij sociale conflicten;

Opleiding : 3 dagen gemiddeld per werknemer per FTE per jaar voor 2017-2018, in 2019 4 dagen en in 2020 5 dagen;

Overuren : aanpassing van de sectorale teksten aan de optrekking tot 143 uren;

Aanvullend pensioen (OAV) : deze problematiek wordt behandeld buiten de sociale programmatie 2017/2018, en ten laatste tegen eind 2018, in voorafname van de sociale programmatie 2019/2020.

Op onze sectorale militantenmeeting van 7/11 a.s. bespreken we met de ACLVB-afgevaardigden de sociale programmatie en bepalen we het standpunt van ACLVB inzake.

Ik hou jullie op de hoogte. Aarzel niet jullie afgevaardigde, bestendig secretaris of het ACLVB-secretariaat te contacteren indien jullie vragen en/of opmerkingen hebben !

Neem zeker ook eens een kijkje op onze website en onze webbrochure

Bijlage : 

Inhoud van het patronaal vorstel

Patronaal Verklaring : Tewerkstelling

 

Nog vragen ?

Nog vragen?

Neem dan gerust contact op met je ACLVB-secretariaat.

Download

Download

Download de flash

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart