PC 326 Gas en elektriciteit | Boost het overleg!

13/02/2024 - 10u

De verkiezingen staan voor de deur en voor een vakbondsorganisatie is het essentieel om in zoveel mogelijk bedrijven een zo groot mogelijke afvaardiging te hebben. Niet louter voor de postjes, maar met de bedoeling dat de verkozen afgevaardigden door hun engagement kunnen wegen op beslissingen die in de ondernemingen worden genomen. En met de bedoeling de loon- en arbeidsvoorwaarden te bewaken en te verbeteren !

Vakbondswerk is op dagelijkse basis, maar verkiezingen zijn dus een instrument om dit vakbondswerk mogelijk te maken.

We zijn een “positieve vakbond”, waar we proberen, soms snel, soms stap per stap, de arbeidsvoorwaarden te verbeteren, en erop toe te zien dat hetgeen bestaat ook wordt nageleefd door je werkgever ! Met “positief” bedoelen we dat we het constructief overleg altijd vooropstellen, en eenieder zijn mening respecteren. Hoewel de neuzen niet altijd in dezelfde richting staan, proberen onze afgevaardigden altijd een consensus te bekomen. Pas als alle overleg niets oplevert, zullen we tot actie overgaan. Soms is dit spijtig genoeg onvermijdelijk…

Zoals je in bijgevoegd pamflet kan lezen, is ACLVB al enige jaren vertegenwoordigd op sector- en bedrijfsniveau, misschien ook in jouw bedrijf of entiteit. Maar er zijn nog bedrijven waar een ACLVB-vertegenwoordiging nog niet bestaat of kan versterkt worden !

Hierbij willen we dus nog een oproep doen om je kandidaat te stellen of, als je misschien collega’s hebt die je als vakbondsvertegenwoordiger voor ACLVB zou willen hebben, hen aan te moedigen om zich kandidaat te stellen. Of gewoon collega’s lid maken bij ACLVB 

En als je collega’s kent in andere bedrijven waar er nog geen ACLVB-vertegenwoordiging is, en die eventueel zouden willen opkomen, laat ons dit zeker weten ! Overtuig hen ervan dat we samen sterk zijn, en als iemand de eerste stap zet, er wellicht andere zullen volgen 

Bv. bij Fluvius, waar ACLVB wel een mandaat heeft in het overkoepelend syndicaal overleg, er moet enkel een afgevaardigde verkozen worden ! Of bij ORES, Eneco, Total Energies, … Ook in de bedrijven waar er reeds een ACLVB-vertegenwoordiging bestaat, kunnen we zeker versterking gebruiken !

Dus, … BOOST HET OVERLEG !

https://wordkandidaat.be/

https://www.aclvb.be/nl/word-lid/registreren

 

 

Nog vragen ?

Nog vragen?

Neem dan gerust contact op met je ACLVB-secretariaat.

Download

Download

Pamflet "Boost het overleg!"

 

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart