PC 326 | Gas en elektriciteit : verplaatsingen woon- en werkplaats

06/02/2024 - 10u

Sinds 01.09.2005 komt de werkgever voor maximaal 80% tussen in het jaarabonnement van het openbaar vervoer (zowel trein, tram, bus als metro).

De patronale tussenkomst blijft in alle gevallen beperkt tot 80%. Dit houdt in dat indien de huidige overheidsbepalingen met betrekking tot de terugbetaling door de Staat van de resterende 20% wijzigen, de werkgevers hun tussenkomst niet zullen aanpassen.

Concreet betekent dit dus dat de werknemer in totaal 100% terugbetaling geniet via zijn/haar werkgever maar de werkgever 20% recupereert. De werkgever dient dan wel een overeenkomst “derde betalersregeling” met de NMBS te hebben afgesloten.

Hieronder kan je de tabel bekijken met de nieuwe bedragen van de werkgeverstussenkomst in de verplaatsingen woon- en werkplaats (openbaar vervoer) en de nieuwe NMBS tarieven.

Nog vragen?

Neem dan gerust contact op met je ACLVB-secretariaat.

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart