PC 326 Gas- en elektriciteitsbedrijf | Sectorakkoord 2023-2024

22/12/2023 - 10u

We hebben een akkoord (Sociale Programmatie) bereikt in je sector. In dit akkoord worden de verbeteringen van je loon- en arbeidsvoorwaarden voor de komende jaren vastgesteld.

Je kunt de volledige tekst bekijken op onderstaande link onder "Download".

De belangrijkste punten van de Sociale Programmatie 2023-2024 hebben we hieronder kort samengevat :

1. Koopkrachtpremie

Er is een akkoord om in alle bedrijven (gereguleerd en niet-gereguleerd) een koopkrachtpremie van 500 € toe te kennen (onder de vorm van consumptiecheques).

2. Verbetering van het aanvullend pensioen Enerbel 

  • Omvorming van het RSZ 'pensioen' plafond dat wordt gebruikt voor de berekening van werkgevers- en werknemersbijdragen naar een 'sectorplafond’ (geïndexeerd) ;
  • Vanaf september 2024 wordt in een werkgroep bestudeerd hoe dit plan nog verder te verbeteren.          

3. Verbetering van de formule voor de waarborg van inkomen (NAV)

4. Verbetering van de “tarifaire voordelen” (OAV)

Dit thema is vanaf 01/2024 prioritair te behandelen; teneinde druk te zetten om tot resultaten te komen zal er een tijdelijke opschorting zijn van de facturen.

5. Verbetering van de cao verplaatsingen

De werkgevers verklaren zich te engageren om de discussies hierover te hervatten.

6. Verbetering gezondheidszorgen

  • Ihkv de hospitalisatie worden meer ziektes erkend als zware ziekte en terugbetaald; de periode pre-  hospi wordt uitgebreid van 2 naar 3 maanden ;
  • Tegemoetkoming in de verblijfskosten van een orgaandonor tot 1250 €

7. Verhoging van de fietsvergoeding

27 cent (en naar 35 cent indien fiscaal/RSZ plafond wijzigt) met een maximum  van 2500 € per jaar.

8. Verbetering van het anciënniteitsverlof NAV

2e dag na 20 jaar.

9. Syndicale premie van 145 € voor onbepaalde duur.

10. Opleiding

Omzetting naar een individueel recht op vorming :

  • In bedrijven < 20 werknemers : recht op 2 dagen;
  • In bedrijven > 20 werknemers : recht op 5 dagen.

 

Nog vragen ?

Nog vragen?

Neem dan gerust contact op met je ACLVB-secretariaat.

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart