PC 326 (Gas en elektriciteitssector) : Sectorale onderhandelingen 2021 - 2022

15/10/2021 - 13u

Donderdag ll. hebben de werkgevers een antwoord gegeven op de gemeenschappelijke eisenbundel.

De werkgeversvertegenwoordigers van de verschillende bedrijven in de sector hebben onze eisen nagenoeg volledig verworpen. Hieraan werd nog toegevoegd dat het onmogelijk is om tot compromissen te komen.

Alle syndicale organisaties verwerpen deze provocatie door de werkgevers en zien er een aanzet in om de solidariteit binnen de sector, ergo “de sector” te willen begraven !

ACLVB wenst dat sectorale akkoorden de norm blijven, de verdere invulling van details kan desgevallend besproken worden in de bedrijven.

De vakbonden zullen nu verder (onderling-) consulteren om een gepaste reactie te bezorgen, met het oog op de vrijwaring van de rechten van alle werknemers in de sector. We herinneren er nog aan dat een stakingsaanzegging (ACLVB/CNE/Gazelco) nog steeds loopt in de sector…

Nog vragen ?

Nog vragen?

Neem dan gerust contact op met je ACLVB-secretariaat.

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart