PC 326 : GEEN SOCIAAL OVERLEG MEER IN DE SECTOR EN IN DE BEDRIJVEN

10/10/2017 - 13u

De afgelopen weken zijn er verschillende meetings geweest om trachten een oplossing te vinden voor het conflict bij EDF Luminus, en bij uitbreiding de sector, met gisteren als laatste een onderhoud met de woordvoerders van PC 326, op verzoek van de voorzitter van het PC.

Tot op heden werd er geen akkoord gevonden. EDF zou deze week de vakbonden uitnodigen om de 14 dossiers verder te bespreken. Vandaag zullen er wellicht acties plaatsvinden, zoals aangekondigd door Gazelco, die samenvallen met de aangekondigde acties door ACOD. (de openbare diensten)

Als ACLVB hebben we de sectorale stakingsaanzeg niet mee onderschreven. Hoewel het niet volgen door een bedrijf van de sectorale cao's een precedent kan scheppen voor de sector, hebben we er de voorkeur aan gegeven deze zaak op niveau van het bedrijf trachten op te lossen.

De patroonfederaties hebben echter alle vergaderingen in de sector en verschillende vergaderingen in de bedrijven geannuleerd omwille van de sectorale stakingsaanzegging van Gazelco en CNE.

Onder meer de onderhandelingen voor de sociale programmatie 2017-2018, de problematiek van de vervroegde uitstap en aanvullend pensioen, de financiering van de hospitalisatieverzekering, zijn enkele grote dossiers die dringend moeten besproken worden. De dossiers rond kwalificatie worden evenmin verder behandeld.

We hebben de federaties met aandrang verzocht om een oplossing tussen vakbonden en de directie te bewerkstelligen, zodat het sectoraal en bedrijfsoverleg in al zijn vormen SNEL voortgang kan vinden.

Nog vragen ?

Nog vragen?

Neem dan gerust contact op met je ACLVB-secretariaat.

Download

Download

Download de flash

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart