Scheikunde - arbeiders (PC 116): de arbeiders van de scheikundesector krijgen hun syndicale premie!

21/03/2019 - 11u

Werk je als arbeider in de scheikundesector? Dan heb je recht op je syndicale premie!

 

Referteperiode/aansluiting:

01/01/2018 – 31/12/2018

Bijzondere voorwaarden:

  • Aangesloten zijn bij de ACLVB

  • Tewerkgesteld te zijn onder het PC 116

  • De vormingspremie van 35,00 euro wordt vanaf 30/09/2019 aan de hand van de attesten “syndicale premie 2018” betaald.

  • Contracten van interim-arbeid, of jobstudent, komen niet in aanmerking.

  • Bij brugpensioen of pensionering worden slechts de effectief gepresteerde maanden in aanmerking genomen.

*bij een niet volledig jaar wordt per maand tewerkstelling en/of lidmaatschap 1 twaalfde (€9,17) van 110 € toegekend.

Bedrag:

€ 110,00 voor een volledig jaar of € 9,17 (1/12de) per maand

Attesten:

Uw attest wordt door het sociaal fonds bezorgd. Gelieve dit binnen te brengen bij uw ACLVB-secretariaat.

Te vermelden op de attesten:

  • correcte bankrekeningnummer

  • handtekening

Betaling:

Vanaf 29/04/2019

Laattijdige premies:

De laattijdige premies zullen tot 3 jaar terug aanvaard worden (2017/2016/2015)

Nog vragen ?

Neem dan gerust contact op met je ACLVB-secretariaat.

Download de flash:

-PC 116- Syndicale premie

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart