Werk je in de bewaking ? Dan heb je recht op een buitengewone vakantie-uitkering en syndicale premie !

25/10/2022 - 13u

Het Sociaal Fonds verstuurt tussen 22 en 25 november een oranje formulier voor buitengewone vakantie-uitkeringen en de vakbondspremie naar de werknemers in de sector.

Voor werknemers zullen de formulieren dit jaar grijs zijn en op 2 december worden verzonden.

Wanneer u uw formulier ontvangt, moet u uw bankrekeningnummer vermelden, het ondertekenen in de daarvoor bestemde vakken en het aan ons terugsturen.

Alleen originele en ingevulde exemplaren worden geaccepteerd voor betaling. 

Als u het niet hebt ontvangen of als u het bent kwijtgeraakt, laat het ons dan weten zodat wij een duplicaat kunnen aanvragen bij het Sociaal Fonds.

 

Buitengewone vakantie-uitkering: (alleen voor arbeiders)

De buitengewone vakantie-uitkering is gelijk aan 8,33% van het bruto-jaarinkomen verdiend tussen 01/10/2021 & 30/09/2022. Deze vergoeding wordt betaald op 5 december (samen met  de syndicale premie).

De buitengewone vakantie-uitkering wordt berekend volgens een pro rata van het aantal gepresteerde- en/of gelijkgestelde maanden tijdens de referteperiode (01/10/2021 – 30/09/2022).

Een vergoeding van minder dan 12,39 euro wordt niet uitbetaald.
 

Syndicale premie: (voor arbeiders en bedienden)

De syndicale premie bedraagt 145 euro OF 12,08 euro per gepresteerde- en/of gelijkgestelde maand. 

Referteperiode: van 1 oktober 2021 tot 30 september 2022.

Om aanspraak te maken op de premie, moeten de arbeiders in de loop van het jaar een maandgemiddelde van 90 werkuren of daarmee gelijkgestelde uren hebben gepresteerd in de sector.

Een prestatie van 10 werkdagen of daarmee gelijkgestelde dagen per maand geeft recht op 1/12de van de syndicale premie.

Zowel voor de arbeiders als de bediendes wordt de premie betaald op 5 december.

Nog vragen ?

Nog vragen?

Neem dan gerust contact op met je ACLVB-secretariaat.

Download

Download

Download de flash

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart