Werk je in de bewaking ? Dan heb je waarschijnlijk recht op een buitengewone vakantie-uitkering en/of een syndicale premie !

28/11/2017 - 13u

Buitengewone vakantie-uitkering: (alleen voor arbeiders)

De buitengewone vakantie-uitkering is gelijk aan 8,33% van het bruto-jaarinkomen verdiend tussen 01/10/2016 & 30/09/2017. Zij wordt betaald vanaf 4 december (samen met  de syndicale premie)
 
De buitengewone vakantie-uitkering wordt berekend volgens een pro rata van het aantal gepresteerde- en/of gelijkgestelde maanden tijdens de referteperiode.
Een vergoeding van minder dan 12,39 euro wordt niet uitbetaald.

 
Syndicale premie: (voor arbeiders en bedienden)

De syndicale premie bedraagt 135 euro OF 11,25 euro per gepresteerde- en/of gelijkgestelde maand.  Referteperiode: van 1 oktober 2016 tot 30 september 2017.
 
Om aanspraak te maken op de syndicale premie, moeten de arbeiders in de loop van het jaar een maandgemiddelde van 90 werkuren of daarmee gelijkgestelde uren hebben gepresteerd in de sector.
 
Een prestatie van 10 werkdagen of daarmee gelijkgestelde dagen per maand geeft recht op 1/12de van de syndicale premie.
 
De syndicale premie wordt vanaf 8 januari betaald voor bedienden en vanaf 4 december voor arbeiders.

Nog vragen ?

Nog vragen?

Neem dan gerust contact op met je ACLVB-secretariaat.

Download

Download

Download de flash

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart