PC 121 Schoonmaak | Protocolakkoord 2023-2024

16/11/2023 - 10u

We hebben een protocolakkoord bereikt in het paritair comité 121 (Schoonmaak). In dit protocolakkoord worden de verbeteringen van je loon- en arbeidsvoorwaarden voor de komende jaren vastgesteld.

Je kunt het volledige protocolakkoord bekijken op onderstaande link onder "Download".

De belangrijkste punten van het Protocolakkoord  2023-2024 :

  • Koopkrachtpremie van 250 euro, indien voltijds gewerkt gedurende het ganse jaar 2022 en in dienst op 30/06/2023;

             - Pro rata in functie van effectieve (en gelijkgestelde-) prestaties, naar boven af te ronden per schijf van 10 euro

  • Forfaitaire vergoeding bij gebruik smartphone voor het werk: 7 euro per maand;
  • Verbetering van de collectieve arbeidsovereenkomst verplaatsingen vanaf 01/01/2024 :

           - Verhoging tussenkomst in woon-werkverkeer eigen vervoermiddel : 95% van de resp. prijs (op basis van afstand) voor een treinabonnement, 2e klasse
             - Verhoging mobiliteitsvergoeding naar 0,1579 € / km
             - Verhoging fietsvergoeding naar 27  cent/ km

  • Verhoging kledijvergoeding : vanaf 01/01/2024 : 2,3293 € per week met een max van € 9.32 per maand
  • Sociaal fonds:

             - Veralgemening vergoeding bij kinderopvang: 2 €/dag, max. 150 dagen/jaar per kind tot 12 jaar (vanaf 1/1/2024)

           - Gelijkstelling moederschapsverlof voor eindejaarspremie tot 19 weken (114 dagen) voor de berekening van de EP 2024 (refertejaar 2023-2024)
             - Verlenging van de toeslag op werkloosheidsuitkeringen voor oudere werklozen

  • Aangepaste en duidelijkere regeling voor aanpak van stress, o.a. bij werfovername
  • Verbetering collectieve arbeidsovereenkomst werfovername voor kleine werven
  • Verlenging van de SWT-stelsels :

            - 60 jaar en 33 jaar beroepsverleden en > 20 jaar nacht
            - 60 jaar met 35 jaar beroepsverleden, zwaar werk
            - 58 jaar en 35 jaar beroepsverleden, medische redenen
            - 60 jaar en 40 jaar beroepsverleden
     - Collectieve arbeidsovereenkomst voor vrijstelling beschikbaarheid cfr. collectieve arbeidsovereenkomsten Nationale Arbeidsraad 153 en 155

  • Landingsbanen vanaf 55 jaar

Nog vragen?

Neem dan gerust contact op met je ACLVB-secretariaat.

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart