PC 121 (Schoonmaak) : Syndicale en eindejaarspremie

10/10/2022 - 09u

Werkt u in het paritair comité 121? Dan is dit voor u!

Vanaf dit jaar zal de syndicale premie en eindejaarspremie automatisch op je rekening gestort worden !

Je moet hiervoor zelf dus niets meer doen. De voorwaarde is natuurlijk wel dat je voldoet aan de voorwaarden (zie hieronder) om recht te hebben op de syndicale en/of eindejaarspremie, én dat je de premies vorig jaar eveneens hebt ontvangen van ACLVB.

In de loop van deze maand zal je van het Fonds Schoonmaak nog een brief ontvangen met verdere info hierover.

Als je nieuw bent in de sector, krijg je vanaf 6/12 nog wel een papieren attest. Bezorg ons dit ingevuld en gehandtekend terug zodat we je kunnen uitbetalen.

 

Wie heeft recht op die premies?

Eindejaarspremie
 
De eindejaarspremie wordt toegekend indien de werknemer minstens 60 RSZ- dagen heeft in de sector of indien zijn brutoloon van de referteperiode minstens gelijk is aan € 2.530 behalve voor :

  • diegenen die op pensioen gaan in de loop van het refertejaar;
  • bruggepensioneerden of oudere werklozen;
  • werknemers ontslagen om economische reden.

(zij hebben nog recht op de eindejaarspremie van dit jaar, indien zij het jaar voordien nog een eindejaarspremie hebben ontvangen na tewerkstelling van >60 rsz-dagen)

Syndicale premie

  • ACLVB-leden tewerkgesteld in PC 121

Hoeveel krijg ik ?

Eindejaarspremie

  • 9% op het brutoloon verdiend tijdens de referteperiode van 01/07/2021 tot 30/06/2022
  • Uitzonderlijk, ter compensatie van de vertraagde toepassing van de 0,4% wordt het percentage van de eindejaarspremie op de aangegeven lonen van de 3e en 4e trimester 2021 op 9,436% gebracht.

Syndicale Premie

  • 145 € indien 12 maanden gewerkt in de schoonmaaksector en aangesloten bij ACLVB ;
  • Pro rata, per 1/12 indien geen volledig jaar gewerkt (= 12,08 € / maand)

Wanneer worden de premies uitbetaald?

Zowel voor de eindejaarspremie als voor de syndicale premie, gebeurt de betaling vanaf 6 december.

Wat moet ik doen om mijn premies te ontvangen?

Niets meer, vanaf dit jaar gebeurt dit automatisch (zie ons bericht).

Enkel voor nieuwe werknemers in de sector : Het Fonds bezorgt u een attest, gelieve dit ingevuld en ondertekend binnen te brengen bij uw ACLVB- secretariaat.

Wat is de referteperiode?

01/07/2021 --> 30/06/2022

 

Nog vragen ?

Nog vragen?

Neem dan gerust contact op met je ACLVB-secretariaat.

Download

Download

Download de flash

 

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart