PC 121 | Schoonmaak - Werken tegen de klok : een onderzoek over het effect van nacht en ploegenwerk op gezondheid, veiligheid en welzijn.

14/06/2023 - 10u

UNI Europa / Global heeft internationaal in de sector schoonmaak over dit thema een enquête gehouden.

De resultaten van deze enquête tonen duidelijk enkele nadelen van werkuren buiten de daguren, zoals ploegenarbeid en nachtwerk :

  • Slaaptekort (nachtdienst of ploegenwerk 's ochtends vroeg of ’s avonds)
  • Veiligheidsproblemen op het werk en tijdens het woon-werkverkeer, bv. pesterijen, intimidaties. 
  • Problemen in de combinatie work/life balans (bv. een negatieve impact op de relaties met kinderen en partners)

De meerderheid van de ondervraagde schoonmakers werkt niet overdag omwille van beperkte mogelijkheden of economische druk. Werken buiten de daguren gaat vaak gepaard met hogere lonen, waardoor ze een noodzaak zijn voor werknemers die worstelen om de eindjes aan elkaar te knopen in een steeds duurder wordende wereld.

Veel werkgevers en klanten bieden bovendien gewoon geen dagdiensten aan, waardoor schoonmakers weinig bewegingsvrijheid hebben in hun werkschema.

Enkele cijfers van de Belgische respons :

Van de Belgische respondenten :

is 68% een vrouw;
werkt 8% in nachtdienst en 32% uitsluitend in dagdienst;
voelt 40% zich geïsoleerd en 30% voelt zich soms onveilig op het werk of onderweg;
wordt 25% gepest/geïntimideerd op het werk en 12% op weg van of naar het werk;
40% geeft heel duidelijk aan geen controle te hebben over het werkschema; (te flexibele schema’s)
68% geeft aan exclusief dagwerk te verkiezen en het belangrijkste argument hiervoor is de work/life balance.

Wat is het argument dat men dan toch opteert om buiten daguren te blijven werken ?

25% geeft een financiële reden; 8% geeft bovendien aan nog een 2e job te hebben.

27% geeft aan dat er geen dagdiensten worden aangeboden in hun onderneming.

ACLVB is van mening dat er (technische-) mogelijkheden zijn om toch over te schakelen naar dagcontracten én dat eventuele voordelen van niet-dag-uren niet opwegen tegen de nadelen ervan op meerdere vlakken. (isolatie, onveiligheid, gezondheid, sociale aspecten, …)

Kiezen voor meer dagwerk is ook kiezen voor werkbaar werk !

 

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart